Nui gạo Auchan gói 400g
Nui gạo Auchan gói 400g

1 gói 400 g

22.500đ

Nui đậu xanh Auchan gói 400g
Hàng tuyểnNui đậu xanh Auchan gói 400g

1 gói 400 g

20.800đ

Nui đậu xanh Macaroni Auchan gói 300g
Hàng tuyểnNui đậu xanh Macaroni Auchan gói 300g

1 gói 300 g

15.600đ

Nui đậu xanh Macaroni Auchan gói 200g
Hàng tuyển
Nui đậu xanh Macaroni Auchan gói 200g

1 gói 200 g

9.800đ

Nui ống tre Barilla 500g
Nui ống tre Barilla 500g

1 gói 500 g

63.000đ

Nui ống Ottogi 500g
Nui ống Ottogi 500g

1 gói 500 g

29.000đ

Nui ống Auchan gói 500g
-22%
Nui ống Auchan gói 500g

1 gói 500 g

31.000đ 39.900đ

Miến đậu nguyên chất Duy Anh 250g
Miến đậu nguyên chất Duy Anh 250g

1 gói 250 g

17.500đ

Nui xoắn nhỏ mini Fusilli panzani gói 500g
Nui xoắn nhỏ mini Fusilli panzani gói 500g

1 gói 500 g

47.500đ

Nui cọng nhỏ Panzani Coquillettes bịch 500g
Nui cọng nhỏ Panzani Coquillettes bịch 500g

1 bịch 500 g

47.500đ

Miến mộc đen/ Miến dong
Miến mộc đen/ Miến dong

1 kg

96.000đ

Nui xoắn vàng
Nui xoắn vàng

1 kg

34.000đ

Nui xoắn Panzani gói 400g
Nui xoắn Panzani gói 400g

1 gói 400 g

39.500đ

Nui Penne hiệu San Remo No.18 gói 500g
Nui Penne hiệu San Remo No.18 gói 500g

1 gói 500 g

38.500đ

Miến cao cấp Bích Chi gói 200g
Miến cao cấp Bích Chi gói 200g

1 gói 200 g

15.100đ

Nui ống 50 Pasta Zara gói 500g
Nui ống 50 Pasta Zara gói 500g

1 gói 500 g

44.500đ

Miến Dong Hương Nam 250g
Miến Dong Hương Nam 250g

1 gói 250 g

18.500đ

Miến khô trắng Hương Nam 22cm gói 250g
Miến khô trắng Hương Nam 22cm gói 250g

1 gói 250 g

17.600đ

Nui ống Penne Rigate Panzani gói 250g
Nui ống Penne Rigate Panzani gói 250g

1 gói 250 g

26.500đ

Nui ống Penne Rigate Panzani gói 400g
Nui ống Penne Rigate Panzani gói 400g

1 gói 400 g

40.500đ

Nui xoắn Panzani 250g
Nui xoắn Panzani 250g

1 gói 250 g

27.000đ

Nui gạo Safoco gói 400g
Nui gạo Safoco gói 400g

1 gói 400 g

23.700đ

Nui gạo ống xéo Safoco 400g
Nui gạo ống xéo Safoco 400g

1 gói 400 g

24.000đ

Nui Farfalle Barilla hộp 500g
Nui Farfalle Barilla hộp 500g

1 hộp 500 g

64.100đ

Miến tàu xếp Phương Linh bịch 250g
Miến tàu xếp Phương Linh bịch 250g

1 bịch 250 g

35.400đ

Nui sao Safoco gói 200gr
Nui sao Safoco gói 200gr

1 gói 200 g

11.500đ

Nui tôm khô đặc biệt Safoco gói 200g
Nui tôm khô đặc biệt Safoco gói 200g

1 gói 200 g

11.800đ

Hủ tiếu bột lọc Bích Chi gói 200g
Hủ tiếu bột lọc Bích Chi gói 200g

1 gói 200 g

10.300đ

Nui Mmacaroni Safoco vỏ sò gói 200gr
Nui Mmacaroni Safoco vỏ sò gói 200gr

1 gói 200 g

11.800đ

Nui ống lớn đặc biệt Safoco gói 400gr
Nui ống lớn đặc biệt Safoco gói 400gr

1 gói 400 g

23.500đ

Nui tôm khô đặc biệt Safoco gói 200g
Nui tôm khô đặc biệt Safoco gói 200g

1 gói 200 g

11.500đ

Miến Hà Nội Phương Linh gói 150g
Miến Hà Nội Phương Linh gói 150g

1 gói 150 g

18.300đ

Nui ống lớn Safoco gói 200g
Nui ống lớn Safoco gói 200g

1 gói 200 g

10.700đ

Nui Ý Pasta Zara (Sò 24) gói 500g
Nui Ý Pasta Zara (Sò 24) gói 500g

1 gói 500 g

44.500đ

Nui sò số 85 Gnocchi Barilla gói 500g
Nui sò số 85 Gnocchi Barilla gói 500g

1 hộp 500 g

64.100đ

Hủ tiếu khô Nam Vang Hương Nam gói 400g
Hủ tiếu khô Nam Vang Hương Nam gói 400g

1 gói 400 g

24.300đ

Nui nhỏ rau củ Safoco bịch 200g
Nui nhỏ rau củ Safoco bịch 200g

1 gói 200 g

11.800đ

Nui lớn Safoco gói 400g
Nui lớn Safoco gói 400g

1 gói 400 g

22.900đ

Nui dạng tôm khô rau củ Safoco gói 200g
Nui dạng tôm khô rau củ Safoco gói 200g

1 gói 200 g

11.600đ

Nui xoắn Macaroni Safoco gói 300g
Nui xoắn Macaroni Safoco gói 300g

1 gói 300 g

17.400đ

Miến Phú Hương yến tiệc gói 210g
Miến Phú Hương yến tiệc gói 210g

1 gói 210 g

29.000đ

Miến đậu xanh Việt San gói 300g
Miến đậu xanh Việt San gói 300g

1 gói 300 g

16.000đ

Miến dong Việt San gói 300g
Miến dong Việt San gói 300g

1 gói 300 g

22.500đ

Nui ống rau củ Safoco gói 200g
Nui ống rau củ Safoco gói 200g

1 gói 200 g

11.900đ

Nui xoăn rau củ Safoco bịch 300g
Nui xoăn rau củ Safoco bịch 300g

1 bịch 300 g

18.500đ

Hủ tiếu khô Vifon gói 500g
Hủ tiếu khô Vifon gói 500g

1 gói 500 g

38.800đ

Nui nấu ăn liền Safoco gói 60g
Nui nấu ăn liền Safoco gói 60g

1 gói 60 g

4.800đ

Miến đậu xanh Bích Chi gói 200g
Miến đậu xanh Bích Chi gói 200g

1 gói 200 g

18.200đ