Các nhãn hiệu Hoành thánh
Hoành thánh Vissan 200g
Hoành thánh Vissan 200g

1 bịch 200 g

21.600đ

Hoành thánh mini Bibigo gói 370g
Hoành thánh mini Bibigo gói 370g

1 gói 370 g

84.500đ

Hoành thánh Agrex tôm thịt gói 300g
Hoành thánh Agrex tôm thịt gói 300g

1 gói 300 g

48.800đ

Hoành Thánh Vissan mini gói 200g
Hoành Thánh Vissan mini gói 200g

1 gói 200 g

15.800đ

Hoành thánh Bamboo tôm tô 250g
Hoành thánh Bamboo tôm tô 250g

1 tô 250 g

19.000đ

Hoành thánh Bamboo thịt tô 250g
Hoành thánh Bamboo thịt tô 250g

1 tô 250 g

18.000đ