Các nhãn hiệu Hoành thánh
Hoành thánh Vissan 200g
Hoành thánh Vissan 200g

Bịch 200 g

21.600đ

Hoành thánh Agrex tôm thịt gói 300g
Hoành thánh Agrex tôm thịt gói 300g

Gói 300 g

48.800đ

Hoành Thánh Vissan mini gói 200g
Hoành Thánh Vissan mini gói 200g

Gói 200 g

15.800đ

Hoành thánh Bamboo tôm tô 250g
Hoành thánh Bamboo tôm tô 250g

Tô 250 g

19.000đ

Hoành thánh Bamboo thịt tô 250g
Hoành thánh Bamboo thịt tô 250g

Tô 250 g

18.000đ

Hoành thánh tôm thịt Bam Boo gói 220g
Hoành thánh tôm thịt Bam Boo gói 220g

Gói 220 g

30.700đ