Các nhãn hiệu Há cảo
Há cảo Bamboo tôm hẹ gói 250g
Há cảo Bamboo tôm hẹ gói 250g

1 gói 250 g

26.500đ

Há cảo Bamboo tôm gói 270g
Há cảo Bamboo tôm gói 270g

1 gói 270 g

39.000đ

Há cảo Cholimex gói 300g
Há cảo Cholimex gói 300g

1 gói 300 g

32.500đ

Há cảo xá xíu Agrex gói 300g
Há cảo xá xíu Agrex gói 300g

1 gói 300 g

48.200đ

Há cảo chay Cầu Tre gói 500g
Há cảo chay Cầu Tre gói 500g

1 gói 500 g

33.300đ

Há cảo Vissan gói 250g
Há cảo Vissan gói 250g

1 gói 250 g

23.000đ

Há cảo Mini Cầu Tre gói 500g
-6%
Há cảo Mini Cầu Tre gói 500g

1 gói 500 g

50.200đ 53.600đ

Há cảo Cầu Tre gói 500g
Há cảo Cầu Tre gói 500g

1 gói 500 g

43.300đ