Chả giò tôm Việt Sin gói 500g
Chả giò tôm Việt Sin gói 500g

Gói 500 g

53.800đ

Chả mực tẩm cốm M-Ngon gói 250g
Chả mực tẩm cốm M-Ngon gói 250g

Gói 250 g

49.800đ

Giò thủ Le Gourmet gói 200g
Giò thủ Le Gourmet gói 200g

Gói 200 g

32.800đ

Giò bò Vissan cây 250g
Giò bò Vissan cây 250g

Cây 250 g

52.300đ

Chả lụa Sagrifood gói 250g
Chả lụa Sagrifood gói 250g

Gói 250 g

45.400đ

Giò bò đặc biệt Vissan cây 500g
Giò bò đặc biệt Vissan cây 500g

Cây 500 g

115.800đ

Nem chua Vissan cây 500g
Nem chua Vissan cây 500g

Cây 500 g

91.300đ

Chả giò cối Vissan gói 500g
Chả giò cối Vissan gói 500g

Gói 500 g

48.000đ

Nem chua Vissan cây 100g
Nem chua Vissan cây 100g

Cây 100 g

17.200đ

Chả giò chay Vissan gói 500g
Chả giò chay Vissan gói 500g

Gói 500 g

36.000đ

Giò lụa đặc biệt Vissan cây 500g
Giò lụa đặc biệt Vissan cây 500g

Cây 500 g

95.200đ

Giò Bò Vissan cây 500g
Giò Bò Vissan cây 500g

Cây 500 g

100.000đ

Nem nướng xiên que Cầu Tre gói 400g
Nem nướng xiên que Cầu Tre gói 400g

Gói 400 g

65.500đ

Chả mực giã tay Đôi Đũa Vàng gói 500g
Chả mực giã tay Đôi Đũa Vàng gói 500g

Gói 500 g

180.000đ

Chả quế cá basa Agifish gói 300g
Chả quế cá basa Agifish gói 300g

Gói 300 g

33.900đ

Nem tôm cua Đôi Đũa Vàng gói 500g
Nem tôm cua Đôi Đũa Vàng gói 500g

Gói 500 g

51.700đ

Chả giò xốp tôm cua Sagrifood gói 500g
Chả giò xốp tôm cua Sagrifood gói 500g

Gói 500 g

49.800đ

Nem thịt bò Đôi Đũa Vàng gói 500g
Nem thịt bò Đôi Đũa Vàng gói 500g

Gói 500 g

53.000đ

Giò Lụa Bì Vissan cây 500g
Giò Lụa Bì Vissan cây 500g

Cây 500 g

77.400đ

Nem chua rán Đôi Đũa Vàng hộp 300g
Nem chua rán Đôi Đũa Vàng hộp 300g

Hộp 300 g

47.300đ

Chả giò Tôm - Hạt sen Vissan gói 320g
Chả giò Tôm - Hạt sen Vissan gói 320g

Gói 320 g

38.900đ

Chả lụa cá Anfish Thoại An cây 500g
Chả lụa cá Anfish Thoại An cây 500g

Cây 500 g

37.500đ

Chả giò Real thịt Cầu Tre gói 400g
Chả giò Real thịt Cầu Tre gói 400g

Gói 400 g

62.700đ

Chả giò rế tôm cua Cầu Tre gói 500g
Chả giò rế tôm cua Cầu Tre gói 500g

Gói 500 g

50.300đ

Chả giò rế thịt Vissan gói 500g
Chả giò rế thịt Vissan gói 500g

Gói 500 g

43.500đ

Chả giò thịt vissan 500g
Chả giò thịt vissan 500g

Bịch 500 g

43.900đ

Chả giò tôm cua Vissan gói 500g
Chả giò tôm cua Vissan gói 500g

Gói 500 g

44.000đ

Chả giò xốp con tôm Cholimex gói 500g
Chả giò xốp con tôm Cholimex gói 500g

Gói 500 g

66.300đ

Chả bò Sagrifood gói 250g
Chả bò Sagrifood gói 250g

Gói 250 g

49.600đ

Chả lụa CP gói 200g
Chả lụa CP gói 200g

Gói 200 g

28.200đ

Nem giòn CP gói 180g
Nem giòn CP gói 180g

Gói 180 g

32.000đ

Nem nướng đông lạnh Vissan hộp 400g
Nem nướng đông lạnh Vissan hộp 400g

Hộp 400 g

68.500đ

Giò lụa Vissan không hàn the cây 500g
Giò lụa Vissan không hàn the cây 500g

Cây 500 g

87.400đ

Chả giò hải sản Vissan gói 500g
Chả giò hải sản Vissan gói 500g

Gói 500 g

46.000đ

Giò Lụa Vissan cây 250g
Giò Lụa Vissan cây 250g

Cây 250 g

45.500đ

Chả giò thịt Cầu Tre gói 500g
Chả giò thịt Cầu Tre gói 500g

Gói 500 g

40.500đ

Chả giò chay Cầu Tre gói 500g
Chả giò chay Cầu Tre gói 500g

Gói 500 g

35.000đ

Chả cá basa chiên Thoại An gói 300g
Chả cá basa chiên Thoại An gói 300g

Gói 300 g

31.800đ

Giò Lụa Bì Vissan cây 250g
Giò Lụa Bì Vissan cây 250g

Cây 250 g

39.700đ

Chả cá xoắn Mayumi cây 160g
Chả cá xoắn Mayumi cây 160g

Cây 160 g

39.500đ

Chả giò rế chay Vissan gói 500g
Chả giò rế chay Vissan gói 500g

Gói 500 g

38.500đ

Chả giò da giòn đặc biệt Việt Sin 500g
Chả giò da giòn đặc biệt Việt Sin 500g

Bịch 500 g

52.700đ

Giò lụa thủ Vissan cây 250g
Giò lụa thủ Vissan cây 250g

Cây 250 g

39.200đ

Giò thủ Vissan cây 250g
Giò thủ Vissan cây 250g

Cây 250 g

35.500đ

Giò thủ Vissan cây 500g
Giò thủ Vissan cây 500g

Cây 500 g

70.700đ

Nem nướng mật ong Vị Ngon hộp 250g
Nem nướng mật ong Vị Ngon hộp 250g

Hộp 250 g

46.500đ

Chả giò Auchan nhân thịt gói 500g
Chả giò Auchan nhân thịt gói 500g

Gói 500 g

44.000đ

Chả bò Cầu Tre gói 500g
Chả bò Cầu Tre gói 500g

Cây 500 g

139.200đ