Chả giò Tôm - Hạt sen Vissan gói 320g
Chả giò Tôm - Hạt sen Vissan gói 320g

1 gói 320 g

38.900đ

Nem thịt bò Đôi Đũa Vàng gói 500g
Nem thịt bò Đôi Đũa Vàng gói 500g

1 gói 500 g

53.000đ

Chả giò xốp tôm cua Sagrifood gói 500g
Chả giò xốp tôm cua Sagrifood gói 500g

1 gói 500 g

43.000đ

Chả giò xốp tôm thịt Sagrifood gói 450g
Chả giò xốp tôm thịt Sagrifood gói 450g

1 gói 450 g

39.500đ

Chả lụa cá Anfish Thoại An cây 500g
Chả lụa cá Anfish Thoại An cây 500g

1 cây 500 g

35.800đ

Giò lụa Vissan không hàn the cây 500g
Giò lụa Vissan không hàn the cây 500g

1 cây 500 g

91.100đ

Chả giò Real hải sản Cầu Tre gói 400g
-15%
Chả giò Real hải sản Cầu Tre gói 400g

1 gói 400 g

55.200đ 65.200đ

Chả giò Real thịt Cầu Tre gói 400g
Chả giò Real thịt Cầu Tre gói 400g

1 gói 400 g

62.700đ

Chả giò tôm cua Việt Sin gói 500g
Chả giò tôm cua Việt Sin gói 500g

1 gói 500 g

53.800đ

Nem tôm cua Đôi Đũa Vàng gói 500g
Nem tôm cua Đôi Đũa Vàng gói 500g

1 gói 500 g

51.700đ

Chả quế cá basa Agifish gói 300g
Chả quế cá basa Agifish gói 300g

1 gói 300 g

33.900đ

Chả mực giã tay Đôi Đũa Vàng gói 500g
Chả mực giã tay Đôi Đũa Vàng gói 500g

1 gói 500 g

180.000đ

Nem nướng xiên que Cầu Tre gói 400g
Nem nướng xiên que Cầu Tre gói 400g

1 gói 400 g

65.500đ

Giò lụa đặc biệt Vissan cây 500g
Giò lụa đặc biệt Vissan cây 500g

1 cây 500 g

95.200đ

Chả giò da giòn đặc biệt Việt Sin 500g
Chả giò da giòn đặc biệt Việt Sin 500g

1 bịch 500 g

52.700đ

Chả giò rế tôm thịt Sagrifood gói 450g
Chả giò rế tôm thịt Sagrifood gói 450g

1 gói 450 g

42.000đ

Chả giò xốp con tôm Cholimex 500g
Chả giò xốp con tôm Cholimex 500g

1 bịch 500 g

66.300đ

Chả giò tôm thịt Cholimex gói 500g
Chả giò tôm thịt Cholimex gói 500g

1 gói 500 g

43.000đ

Chả giò chay Vissan gói 500g
Chả giò chay Vissan gói 500g

1 gói 500 g

36.000đ

Chả lụa CP gói 200g
Chả lụa CP gói 200g

1 gói 200 g

26.800đ

Nem chua Vissan cây 100g
Nem chua Vissan cây 100g

1 cây 100 g

17.200đ

Chả giò cối Vissan gói 500g
Chả giò cối Vissan gói 500g

1 gói 500 g

48.000đ

Chả cá basa tươi Anfish Thoại An gói 500g
Chả cá basa tươi Anfish Thoại An gói 500g

1 gói 500 g

32.600đ

Giò lụa thủ Vissan cây 250g
Giò lụa thủ Vissan cây 250g

1 cây 250 g

39.200đ

Chả giò rế tôm cua đặc biệt Vissan 500g
Chả giò rế tôm cua đặc biệt Vissan 500g

1 bịch 500 g

47.000đ

Giò thủ Le Gourmet gói 200g
Giò thủ Le Gourmet gói 200g

1 gói 200 g

32.800đ

Giò thủ Vissan cây 250g
Giò thủ Vissan cây 250g

1 cây 250 g

35.500đ

Chả giò thịt vissan 500g
Chả giò thịt vissan 500g

1 bịch 500 g

43.900đ

Giò bò Vissan cây 250g
Giò bò Vissan cây 250g

1 cây 250 g

52.300đ

Chả giò rế tôm cua Cầu Tre gói 500g
Chả giò rế tôm cua Cầu Tre gói 500g

1 gói 500 g

50.300đ

Chả giò rế chay Vissan gói 500g
Chả giò rế chay Vissan gói 500g

1 gói 500 g

38.500đ

Chả giò rế thịt Vissan gói 500g
Chả giò rế thịt Vissan gói 500g

1 gói 500 g

43.500đ

Chả mực tẩm cốm M-Ngon gói 250g
Chả mực tẩm cốm M-Ngon gói 250g

1 gói 250 g

49.800đ

Chả giò tôm cua Vissan gói 500g
Chả giò tôm cua Vissan gói 500g

1 gói 500 g

47.500đ

Giò thủ Vissan cây 500g
Giò thủ Vissan cây 500g

1 cây 500 g

70.700đ

Chả lụa Sagrifood gói 250g
Chả lụa Sagrifood gói 250g

1 gói 250 g

38.900đ

Giò bò đặc biệt Vissan cây 500g
Giò bò đặc biệt Vissan cây 500g

1 cây 500 g

115.800đ

Nem giòn CP gói 180g
Nem giòn CP gói 180g

1 gói 180 g

32.000đ

Giò Lụa Bì Vissan cây 500g
Giò Lụa Bì Vissan cây 500g

1 cây 500 g

77.400đ

Nem nướng đông lạnh Vissan hộp 400g
Nem nướng đông lạnh Vissan hộp 400g

1 hộp 400 g

68.500đ

Chả bò Sagrifood gói 250g
Chả bò Sagrifood gói 250g

1 gói 250 g

44.900đ

Nem nướng mật ong Vị Ngon hộp 250g
-15%
Nem nướng mật ong Vị Ngon hộp 250g

1 hộp 250 g

39.500đ 46.500đ

Giò Bò Vissan cây 500g
Giò Bò Vissan cây 500g

1 cây 500 g

100.000đ

Chả giò hải sản Vissan gói 500g
Chả giò hải sản Vissan gói 500g

1 gói 500 g

44.600đ

Chả cá xoắn Mayumi cây 160g
Chả cá xoắn Mayumi cây 160g

1 cây 160 g

39.500đ

Giò Lụa Bì Vissan cây 250g
Giò Lụa Bì Vissan cây 250g

1 cây 250 g

39.700đ

Nem chua Vissan cây 500g
Nem chua Vissan cây 500g

1 cây 500 g

91.300đ

Chả cá basa chiên Thoại An gói 300g
Chả cá basa chiên Thoại An gói 300g

1 gói 300 g

30.800đ

Chả giò chay Cầu Tre gói 500g
Chả giò chay Cầu Tre gói 500g

1 gói 500 g

35.000đ

Chả giò thịt Cầu Tre gói 500g
Chả giò thịt Cầu Tre gói 500g

1 gói 500 g

44.200đ

Giò Lụa Vissan cây 250g
Giò Lụa Vissan cây 250g

1 cây 250 g

45.500đ

Nem cây Thiên Hương 200g
Nem cây Thiên Hương 200gNem cây Thiên Hương 200g

1 cây 200 g