Gạo nếp cái hoa vàng
-19%
Gạo nếp cái hoa vàng

1 kg

26.000đ

Gạo thơm ADC hương sữa túi 5kg
-5%
Gạo thơm ADC hương sữa túi 5kg

1 túi 5 kg

106.000đ 112.000đ

Gạo mầm Vibigaba nghệ hộp 1kg
Gạo mầm Vibigaba nghệ hộp 1kg

1 hộp 1 kg

78.000đ

Gạo tấm Thái Lan Hom Mali Nasiam túi 2kg
Gạo tấm Thái Lan Hom Mali Nasiam túi 2kg

1 túi 2 kg

58.000đ

Gạo thơm jasmine Tấn Vương túi 5kg
Gạo thơm jasmine Tấn Vương túi 5kg

1 túi 5 kg

77.500đ

Nếp thái Việt san túi 1kg
Nếp thái Việt san túi 1kg

1 túi 1 kg

26.000đ

Nếp Bắc PMt túi 1kg
Nếp Bắc PMt túi 1kg

1 túi 1 kg

39.200đ

Nếp tóc thơm PMT túi 1kg
Nếp tóc thơm PMT túi 1kg

1 túi 1 kg

34.500đ

Gạo thơm Nàng Quỳnh ITA túi 2kg
Gạo thơm Nàng Quỳnh ITA túi 2kg

1 túi 2 kg

61.000đ

Gạo trắng hạt dài Tấn Vương túi 5kg
Gạo trắng hạt dài Tấn Vương túi 5kg

1 túi 5 kg

60.000đ

Gạo tấm thơm Việt San túi 1kg
Gạo tấm thơm Việt San túi 1kg

1 túi 1 kg

19.000đ

Gạo thơm Cát Tường Tấn Vương túi 5kg
Gạo thơm Cát Tường Tấn Vương túi 5kg

1 túi 5 kg

136.500đ

Gạo tấm thơm PMT túi 2kg
Gạo tấm thơm PMT túi 2kg

1 túi 2 kg

42.000đ

Nếp sáp PTM túi 1kg
Nếp sáp PTM túi 1kg

1 túi 1 kg

28.500đ

Gạo Hạt ngọc trời Thiên long túi 5kg
Gạo Hạt ngọc trời Thiên long túi 5kg

1 túi 5 kg

98.000đ

Gạo tám xoan
Gạo tám xoan

1 kg

22.000đ

Gạo thơm Joko giống Nhật
Gạo thơm Joko giống Nhật

1 kg

24.000đ

Gạo tám thơm Điện Biên
Gạo tám thơm Điện Biên

1 kg

25.000đ

Gạo tám thơm Hải Hậu
Gạo tám thơm Hải Hậu

1 kg

24.500đ

Nếp lá xanh Việt San gói 2kg
Nếp lá xanh Việt San gói 2kg

1 gói 2 kg

47.000đ

Nếp Ngỗng PMT gói 2kg
Nếp Ngỗng PMT gói 2kg

1 gói 2 kg

61.400đ

Nếp ngỗng Việt San túi 1kg
Nếp ngỗng Việt San túi 1kg

1 túi 1 kg

30.000đ

Nếp Bắc Viet San gói 1kg
Nếp Bắc Viet San gói 1kg

1 bịch 1 kg

30.800đ

Nếp Ngỗng PMT gói 1kg
Nếp Ngỗng PMT gói 1kg

1 gói 1 kg

32.400đ

Gạo tấm thơm PMT bịch 1kg
Gạo tấm thơm PMT bịch 1kg

1 bịch 1 kg

22.000đ

Nếp Bắc PMT gói 2kg
Nếp Bắc PMT gói 2kg

1 gói 2 kg

75.600đ

Gạo nếp ngỗng
Gạo nếp ngỗng

1 kg

19.800đ

Gạo lức thơm PMT túi 1kg
Gạo lức thơm PMT túi 1kg

1 túi 1 kg

25.200đ

Gạo thơm ADC hương sữa túi 10kg
Gạo thơm ADC hương sữa túi 10kg

1 túi 10 kg

215.000đ

Gạo thơm bông dừa Tấn Vương túi 5kg
Gạo thơm bông dừa Tấn Vương túi 5kg

1 túi 5 kg

102.000đ

Gạo trắng hạt dài Auchan túi 5kg
Giá tốtGạo trắng hạt dài Auchan túi 5kg

1 túi 5 kg

59.000đ

Gạo nàng Hoa
Gạo nàng Hoa

1 kg

18.000đ

Gạo nàng hương Auchan túi 5kg
Hàng tuyểnGạo nàng hương Auchan túi 5kg

1 túi 5 kg

87.500đ

Gạo nàng thơm Auchan túi 5kg
Hàng tuyểnGạo nàng thơm Auchan túi 5kg

1 túi 5 kg

93.100đ

Gạo thơm ADC Tứ Qúy túi 5kg
Gạo thơm ADC Tứ Qúy túi 5kg

1 túi 5 kg

108.000đ

Gạo mầm Vibigaba hộp 1kg
Gạo mầm Vibigaba hộp 1kg

1 hộp 1 kg

73.200đ

Gạo thơm nàng Yến ITA túi 5kg
Gạo thơm nàng Yến ITA túi 5kg

1 túi 5 kg

158.000đ

Gạo thơm hương lài Tấn Vương túi 5kg
Gạo thơm hương lài Tấn Vương túi 5kg

1 túi 5 kg

115.000đ

Gạo lức thơm PMT bịch 2 kg
Gạo lức thơm PMT bịch 2 kg

1 bịch 2 kg

51.000đ

Gạo tấm nàng Yến ITA túi 2kg
Gạo tấm nàng Yến ITA túi 2kg

1 túi 2 kg

38.500đ

Gạo thơm nàng đào ITA túi 5kg
Gạo thơm nàng đào ITA túi 5kg

1 túi 5 kg

160.000đ

Gạo sữa mai vàng Tấn Vương túi 5kg
Gạo sữa mai vàng Tấn Vương túi 5kg

1 túi 5 kg

109.500đ

Gạo thơm jasmine Auchan túi 5kg
Hàng tuyểnGạo thơm jasmine Auchan túi 5kg
-10%
Gạo thơm jasmine Auchan túi 5kg

1 túi 5 kg

 

Gạo Thơm Nàng Mai ITA bịch 2kg
Gạo Thơm Nàng Mai ITA bịch 2kgGạo Thơm Nàng Mai ITA bịch 2kg

1 bịch 2 kg