Gạo Thơm Nàng Mai ITA bịch 2kg
-36%
Gạo Thơm Nàng Mai ITA bịch 2kg

Bịch 2 kg

39.525đ 62.000đ

CHI TIẾT
Gạo thơm nàng Yến ITA túi 5kg
-36%
Gạo thơm nàng Yến ITA túi 5kg

Túi 5 kg

100.725đ 158.000đ

CHI TIẾT
Nếp Bắc PMt túi 1kg
-25%
Nếp Bắc PMt túi 1kg

Túi 1 kg

32.250đ 43.000đ

CHI TIẾT
Nếp tóc thơm PMT túi 1kg
-25%
Nếp tóc thơm PMT túi 1kg

Túi 1 kg

25.875đ 34.500đ

CHI TIẾT
Gạo tấm thơm PMT túi 2kg
-25%
Gạo tấm thơm PMT túi 2kg

Túi 2 kg

31.500đ 42.000đ

CHI TIẾT
Nếp sáp PTM túi 1kg
-25%
Nếp sáp PTM túi 1kg

Túi 1 kg

21.375đ 28.500đ

CHI TIẾT