Các nhãn hiệu Dụng cụ bàn ăn
Ly rượu Classic Flute Champagne 185ml
Ly rượu Classic Flute Champagne 185ml

1 cái

43.000đ

Ly rượu Ocean Classic Red Wine 230ml
Ly rượu Ocean Classic Red Wine 230ml

1 cái

40.600đ

Nĩa nhựa dùng 1 lần
Nĩa nhựa dùng 1 lần

Bịch 10 cái

25.000đ

Ly thủy tinh Ocean Munich Beer 355ml
Ly thủy tinh Ocean Munich Beer 355ml

1 cái

51.900đ

Bộ muỗng nĩa tròn Z07
Bộ muỗng nĩa tròn Z07

1 cái

25.000đ

Lô 2 nĩa trơn Z07 - TBF
Lô 2 nĩa trơn Z07 - TBF

Lô 2 cái

27.500đ

Lô 2 nĩa lớn
Lô 2 nĩa lớn

Lô 2 cái

27.500đ

Tô sứ 7
Tô sứ 7

1 cái

78.000đ

Tô sứ 8
Tô sứ 8

1 cái

110.000đ

Dĩa sứ cạn 7
Dĩa sứ cạn 7

1 cái

42.500đ

Dĩa sứ cạn 8
Dĩa sứ cạn 8

1 cái

59.500đ

Dĩa xoài 9
Dĩa xoài 9

1 cái

99.500đ

Dĩa sứ vuông 7
Dĩa sứ vuông 7

1 cái

58.000đ