Các nhãn hiệu Đồ ăn nấu sẵn
Bánh Flan Ánh Hồng lốc 6 hũ
Bánh Flan Ánh Hồng lốc 6 hũ

1 lốc 6 hũ

36.500đ

Bánh Flan Ánh Hồng lốc 10 hộp x 56g
Bánh Flan Ánh Hồng lốc 10 hộp x 56g

1 lốc 10 hộp

60.200đ

Bánh Flan Ánh Hồng lốc 2 hộp x 100g
Bánh Flan Ánh Hồng lốc 2 hộp x 100g

1 lốc 2 hộp

21.000đ

Bánh Flan Caramen Hoàng Thiên Hương lốc 10 hộp
Bánh Flan Caramen Hoàng Thiên Hương lốc 10 hộp

1 lốc 10 hộp

53.100đ

Bánh Flan Caramen Vlady lốc 10 hũ x 32g
Bánh Flan Caramen Vlady lốc 10 hũ x 32g

1 lốc 10 hũ

38.300đ

Cơm ăn liền Hetbahn hộp 210g
Cơm ăn liền Hetbahn hộp 210g

1 hộp 210 g

24.300đ

Bánh flan caramen Ánh Hồng lốc 2 hộp x 80g
Bánh flan caramen Ánh Hồng lốc 2 hộp x 80g

1 lốc 2 hộp

21.500đ

Cơm nắm heo sốt Yuzu gói 100g
Cơm nắm heo sốt Yuzu gói 100g

1 gói 100 g

16.000đ

Cơm nắm cá hồi sốt Teriyaki gói 100g
Cơm nắm cá hồi sốt Teriyaki gói 100g

1 gói 100 g

17.000đ

Bánh Flan Caramen Vlady lốc 2 hũ
Bánh Flan Caramen Vlady lốc 2 hũ

1 lốc 2 hộp

19.800đ

Tai Heo Muối 200g
Tai Heo Muối 200g

1 gói 200 g

57.000đ