Các nhãn hiệu Chà bông, ruốc
Chà bông gà Hương Việt hũ 60g
Chà bông gà Hương Việt hũ 60g

Hũ 60 g

21.700đ

Chà bông heo Gia Định hộp 100g
Chà bông heo Gia Định hộp 100g

Hộp 100 g

63.800đ

Tép khô Việt Thiện gói 200g
Tép khô Việt Thiện gói 200g

Gói 200 g

34.800đ

Ruốc khô Gia Định gói 200g
Ruốc khô Gia Định gói 200g

Gói 200 g

56.000đ

Chà bông heo Hương Việt hũ 65g
Chà bông heo Hương Việt hũ 65g

Hũ 65 g

31.900đ