Các nhãn hiệu Các loại thịt khác
Lòng vịt San Hà
Lòng vịt San Hà

1 khay

39.750đ

Thịt cá sấu còn xương Khatoco 500g
Thịt cá sấu còn xương Khatoco 500g

1 bịch 500 g

47.200đ

Ức vịt San Hà
Ức vịt San Hà

1 khay

49.400đ

Thịt đà điểu fillet Khatoco 500g
Thịt đà điểu fillet Khatoco 500g

1 bịch 500 g

142.000đ

Thịt Đà điểu Khatoco gói 500g
Thịt Đà điểu Khatoco gói 500g
Thịt Đà điểu Khatoco gói 500g

1 gói 500 g