Các nhãn hiệu Các loại thịt khác
Lòng vịt San Hà
Lòng vịt San Hà

1 khay

39.750đ

Thịt Đà điểu Khatoco gói 500g
-5%
Thịt Đà điểu Khatoco gói 500g

1 gói 500 g

128.500đ 135.000đ

Ức vịt San Hà
Ức vịt San Hà

1 khay

49.400đ

Thịt đà điểu fillet Khatoco bịch 500g
-5%
Thịt đà điểu fillet Khatoco bịch 500g

1 bịch 500 g

135.000đ 142.000đ

Ếch làm sạch
Ếch làm sạchẾch làm sạch

1 kg