Lòng vịt San HàLòng vịt San Hà

1 khay

38.959đ

Thịt cá sấu còn xương Khatoco 500g
Thịt cá sấu còn xương Khatoco 500g

1 bịch 500 g

47.200đ

Ức vịt San HàỨc vịt San Hà

1 khay

44.650đ