Các nhãn hiệu Các loại thịt khác
Ức vịt San Hà
-16%
Ức vịt San Hà

1 kg

82.500đ

Thịt Đà điểu Khatoco gói 500g
Thịt Đà điểu Khatoco gói 500g

Gói 500 g

135.000đ

Thịt đà điểu fillet Khatoco bịch 500g
Thịt đà điểu fillet Khatoco bịch 500g

Bịch 500 g

142.000đ

Lòng vịt San Hà
Lòng vịt San Hà

1 kg

79.500đ

JamBon đùi Vissan gói 200g
JamBon đùi Vissan gói 200g

Gói 200 g

41.300đ

Ếch làm sạch
Ếch làm sạchẾch làm sạch

1 kg