Đầu cá hồi Nauy Hải Hòa gói 400 - 450g
Đầu cá hồi Nauy Hải Hòa gói 400 - 450g

1 gói 400 g

27.800đ

Cá hồi cắt khúc Đôi Đũa Vàng gói 300g
Cá hồi cắt khúc Đôi Đũa Vàng gói 300g

1 gói 300 g

162.300đ

Đầu cá hồi làm sạch SG Food gói 500g
Đầu cá hồi làm sạch SG Food gói 500g

1 gói 500 g

62.700đ

Đầu cá hồi Phi Long Ichiban bịch 400-500g
Đầu cá hồi Phi Long Ichiban bịch 400-500g

1 bịch 400 g

35.000đ

Cá basa fillet Agifish 250g
Cá basa fillet Agifish 250g

1 bịch 250 g

30.700đ

Cá hồi fillet Amigo hộp 200g
Cá hồi fillet Amigo hộp 200g

1 hộp 200 g

107.200đ

Cá hồi cắt thỏi Amigo gói 200g
Cá hồi cắt thỏi Amigo gói 200g

1 gói 200 g

117.300đ

Cá cơm sữa An Vĩnh khay 200g
Cá cơm sữa An Vĩnh khay 200g

1 khay 200 g

58.000đ

Cá trứng Tân Hải Hòa khay 200g
Cá trứng Tân Hải Hòa khay 200g

1 khay 200 g

24.600đ

Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g
Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g

1 gói 500 g

73.500đ

Cá trứng tươi Hải Lộc gói 200g
Cá trứng tươi Hải Lộc gói 200g

1 gói 200 g

28.000đ

Cá trứng Tân Hải Hòa gói 500g
Cá trứng Tân Hải Hòa gói 500g

1 gói 500 g

58.600đ

Cá trứng Đôi Đũa Vàng gói 500g
Cá trứng Đôi Đũa Vàng gói 500g

1 gói 500 g

77.200đ

Cá trứng Ichiban gói 200g
Cá trứng Ichiban gói 200g

1 gói 200 g

25.500đ

Cá trứng Auchan đông lạnh khay 500g
Cá trứng Auchan đông lạnh khay 500g

1 khay 500 g

43.500đ

Cá trứng Auchan đông lạnh khay 200g
Giá tốt
Cá trứng Auchan đông lạnh khay 200g

1 khay 200 g

19.900đ

Phi lê Basa tươi (filet)
Phi lê Basa tươi (filet)
-17%
Phi lê Basa tươi (filet)

1 khay

 

Cá Basa không đầu
Cá Basa không đầuCá Basa không đầu

1 Con

 

Cá kèo tươi
Cá kèo tươiCá kèo tươi

1 kg

 

Cá lăng sống
Cá lăng sốngCá lăng sống

1 kg