Cá trứng đông lạnh Auchan 500g
Cá trứng đông lạnh Auchan 500g

1 gói 500 g

43.500đ

Cá trứng đông lạnh Auchan 200g
Giá tốtCá trứng đông lạnh Auchan 200g

1 gói 200 g

19.900đ

Phi lê cá lóc không da
Phi lê cá lóc không da

1 kg

139.000đ

Cá Saba tẩm tiêu xanh Sài Gòn Food 600g
Cá Saba tẩm tiêu xanh Sài Gòn Food 600g

1 gói 600 g

82.000đ

Cá diêu hồng sống
Cá diêu hồng sống

1 Con

78.000đ

Cá tầm sống
Cá tầm sống

1 Con

556.000đ

Cá chim trắng biển
Cá chim trắng biển

1 khay

71.750đ

Cá trứng Đôi Đũa Vàng gói 500g
Cá trứng Đôi Đũa Vàng gói 500g

1 gói 500 g

77.200đ

Cá hồi cắt khúc Đôi Đũa Vàng gói 300g
Cá hồi cắt khúc Đôi Đũa Vàng gói 300g

1 gói 300 g

162.300đ

Cá hồi cắt lát Amigo gói 200g
Cá hồi cắt lát Amigo gói 200g

1 gói 200 g

92.500đ

Cá mập sữa sụn đầu Đại Nam 500g
Cá mập sữa sụn đầu Đại Nam 500g

1 gói 500 g

72.000đ

Cá cơm đông lạnh Phú Thạnh 200g
Cá cơm đông lạnh Phú Thạnh 200g

1 gói 200 g

19.300đ

Cá chép sống
Cá chép sống

1 Con

112.000đ

Cá Basa VietGap không đầu
Cá Basa VietGap không đầu

1 kg

59.800đ

Cá bống cát
Cá bống cát

1 kg

142.000đ

Cá lưỡi trâu
Cá lưỡi trâu

1 kg

102.500đ

Cá khoai
Cá khoai

1 kg

133.000đ

Cá thu đao
-14%
Cá thu đao

1 kg

55.800đ

Cá trứng Ichiban gói 200g
Cá trứng Ichiban gói 200g

1 gói 200 g

26.900đ

Cá rô phi sống
Cá rô phi sống

1 kg

89.000đ

Cá trứng tươi Hải Lộc gói 200g
Cá trứng tươi Hải Lộc gói 200g

1 gói 200 g

28.000đ

Cá bạc má
Cá bạc má

1 kg

72.500đ

Bao tử cá Basa Agifish 200g
Bao tử cá Basa Agifish 200g

1 bịch 200 g

25.500đ

Cá ngân
Cá ngân

1 kg

91.000đ

Cá hú
Cá hú

1 kg

78.900đ

Cá chỉ vàng
Cá chỉ vàng

1 kg

96.500đ

Cá mó tươi
Cá mó tươi

1 kg

82.500đ

Cá Saba
Cá Saba

1 kg

58.000đ

Phi lê Basa tươi (filet)
Phi lê Basa tươi (filet)

1 khay

22.770đ

Cá mập cắt hạt lựu Hải Nam 500g
Cá mập cắt hạt lựu Hải Nam 500g

1 bịch 500 g

68.000đ

Cá basa fillet Agifish 250g
Cá basa fillet Agifish 250g

1 bịch 250 g

26.100đ

Cá nục
Cá nục

1 kg

66.000đ

Cá hồi fillet Amigo hộp 200g
Cá hồi fillet Amigo hộp 200g

1 hộp 200 g

93.000đ

Cá lóc làm sạch
Cá lóc làm sạch

1 kg

71.000đ

Cá hồi cắt thỏi Amigo gói 200g
Cá hồi cắt thỏi Amigo gói 200g

1 gói 200 g

101.800đ

Cá thu không đầu
Cá thu không đầu

1 kg

253.000đ

Cá trứng Tân Hải Hòa gói 500g
Cá trứng Tân Hải Hòa gói 500g

1 gói 500 g

58.600đ

Cá kèo tươi
Cá kèo tươi

1 khay 100 g

108.000đ

Cá diêu hồng làm sạch
-17%
Cá diêu hồng làm sạch

1 Con

34.680đ

Cá cơm sữa An Vĩnh khay 200g
Cá cơm sữa An Vĩnh khay 200g

1 khay 200 g

53.700đ

Bao tử cá Basa
Bao tử cá Basa

1 khay

16.830đ

Cá trứng Tân Hải Hòa khay 200g
Cá trứng Tân Hải Hòa khay 200g

1 khay 200 g

24.600đ

Cá Basa không đầu
Cá Basa không đầu

1 Con

59.800đ

Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g
Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g

1 gói 500 g

73.500đ

Fillet cá hồi Auchan
Fillet cá hồi AuchanFillet cá hồi Auchan

1 kg

 

Cá ngừ
Cá ngừCá ngừ

1 kg

 

Cá kèo sống
Cá kèo sốngCá kèo sống

1 kg

 

Đầu cá hồi cắt lát gói 500g
Đầu cá hồi cắt lát gói 500g
Đầu cá hồi cắt lát gói 500g

1 gói 500 g

 

Cá cơm làm sạch
Cá cơm làm sạchCá cơm làm sạch

1 khay