Cá viên Việt Sin bịch 500g
-35%
Cá viên Việt Sin bịch 500g

1 bịch 500 g

49.500đ 75.900đ

Bò viên Việt Sin bịch 200g
-13%
Bò viên Việt Sin bịch 200g

1 gói 200 g

37.100đ 42.600đ

Bò viên Auchan gói 200g
Bò viên Auchan gói 200g

1 gói 200 g

33.000đ

Cá viên Vissan 200g
Cá viên Vissan 200g

1 bịch 200 g

18.500đ

Tàu Hũ Cá Basa 300g
Tàu Hũ Cá Basa 300g

1 bịch 300 g

32.600đ

Tôm viên đông lạnh Đông Đô 500g
Tôm viên đông lạnh Đông Đô 500g

1 gói 500 g

67.900đ

Tàu hủ Basa Agifish 500g
Tàu hủ Basa Agifish 500g

1 bịch 500 g

52.300đ

Đậu hủ hải sản Hải Lộc 200g
Đậu hủ hải sản Hải Lộc 200g

1 gói 200 g

37.400đ

Chả cá mini Rich Mama gói 200g
Chả cá mini Rich Mama gói 200g

1 gói 200 g

41.500đ

Tôm viên Việt Sin bịch 500g
Tôm viên Việt Sin bịch 500g

1 bịch 500 g

74.200đ

Bò viên gừng SG Food bịch 500g
Bò viên gừng SG Food bịch 500g

1 bịch 500 g

73.500đ

Bò viên Đông Đô bịch 200g
Bò viên Đông Đô bịch 200g

1 bịch 200 g

55.400đ

Surimi tàu hủ rau cá Ventuna bịch 200g
Surimi tàu hủ rau cá Ventuna bịch 200g

1 bịch 200 g

58.000đ

Tàu hủ cá rau củ Thoại An miếng 300g
Tàu hủ cá rau củ Thoại An miếng 300g

1 miếng 300 g

34.200đ

Bò viên Việt Sin bịch 500g
Bò viên Việt Sin bịch 500g

1 bịch 500 g

97.500đ

Bò viên gân Việt Sin bịch 200g
Bò viên gân Việt Sin bịch 200g

1 bịch 200 g

58.200đ

Cá viên Tân Việt Sin bịch 200g
Cá viên Tân Việt Sin bịch 200g

1 bịch 200 g

34.200đ

Cá viên Basa hấp Thoại An bịch 500g
Cá viên Basa hấp Thoại An bịch 500g

1 bịch 500 g

34.900đ

Bò viên Vissan bịch 200g
Bò viên Vissan bịch 200g

1 bịch 200 g

43.500đ

Cá viên Việt Sin bịch 200g
Cá viên Việt Sin bịch 200g

1 bịch 200 g

30.600đ

Tôm viên Việt Sin gói 200g
Tôm viên Việt Sin gói 200g

1 bịch 200 g

31.900đ

Bò viên Cầu Tre gói 200g
Bò viên Cầu Tre gói 200g

1 gói 200 g

37.900đ

Cá viên Basa Thì là bịch 500g
Cá viên Basa Thì là bịch 500g

1 bịch 500 g

45.400đ

Cá viên basa Agifish bịch 500g
Cá viên basa Agifish bịch 500g

1 bịch 500 g

44.800đ

Cá viên basa Agifish bịch 250g
Cá viên basa Agifish bịch 250g

1 bịch 250 g

20.900đ

Cá viên Auchan gói 200g
Cá viên Auchan gói 200g

1 gói 200 g

17.500đ