Chả cá mini Rich Mama gói 200g
Chả cá mini Rich Mama gói 200g

1 gói 200 g

41.500đ

Tôm viên Việt Sin 500g
Tôm viên Việt Sin 500g

1 bịch 500 g

74.200đ

Bò viên Gừng
Bò viên Gừng

1 bịch 500 g

73.500đ

Surimi tàu hủ rau cá 200g
Surimi tàu hủ rau cá 200g

1 gói 200 g

56.500đ

Bò viên Đông Đô 200g
Bò viên Đông Đô 200g

1 gói 200 g

55.400đ

Tôm viên đông lạnh Đông Đô 500g
Tôm viên đông lạnh Đông Đô 500g

1 gói 500 g

67.900đ

Tàu Hủ Cá Rau Củ 300G
Tàu Hủ Cá Rau Củ 300G

1 miếng 300 g

34.200đ

Tàu Hũ Cá Basa 300g
Tàu Hũ Cá Basa 300g

1 bịch 300 g

32.600đ

Bò viên Việt Sin
Bò viên Việt Sin

1 bịch 500 g

97.500đ

Cá viên Basa Thì là 500g
Cá viên Basa Thì là 500g

1 bịch 500 g

42.400đ

Bò Viên Gân
Bò Viên Gân

1 túi 200 g

58.200đ

Bò viên Việt Sin 200g
Bò viên Việt Sin 200g

1 gói 200 g

42.600đ

Cá viên Vissan 200g
Cá viên Vissan 200g

1 bịch 200 g

18.500đ

Cá viên Việt Sin 500g
Cá viên Việt Sin 500g

1 bịch 500 g

72.600đ

Cá viên Tân Việt Sin 200g
Cá viên Tân Việt Sin 200g

1 bịch 200 g

34.200đ

Cá viên basa Agifish 250g
Cá viên basa Agifish 250g

1 bịch 250 g

18.600đ

Cá viên Basa hấp Anfish Thoại An gói 500g
Cá viên Basa hấp Anfish Thoại An gói 500g

1 gói 500 g

34.900đ

Bò viên Vissan 200g
Bò viên Vissan 200g

1 bịch 200 g

47.300đ

Tàu hủ Basa Agifish 500g
Tàu hủ Basa Agifish 500g

1 bịch 500 g

52.300đ

Thanh Surimi hương vị cua 250g
Thanh Surimi hương vị cua 250g

1 bịch 250 g

55.800đ

Tôm viên Cầu Tre gói 200g
Tôm viên Cầu Tre gói 200g

1 gói 200 g

55.000đ

Cá viên Việt Sin gói 200g
Cá viên Việt Sin gói 200g

1 gói 200 g

30.600đ

Tôm viên Việt Sin gói 200g
Tôm viên Việt Sin gói 200g

1 gói 200 g

31.900đ

Đậu hủ hải sản Hải Lộc 200g
Đậu hủ hải sản Hải Lộc 200g

1 gói 200 g

37.400đ

Bò viên Cầu Tre 200g
Bò viên Cầu Tre 200g

1 gói 200 g

37.900đ

Chả cá viên Home Food gói 500g
Chả cá viên Home Food gói 500g
Chả cá viên Home Food gói 500g

1 gói 500 g

 

Surimi tàu hủ mè đen cá 200g
Surimi tàu hủ mè đen cá 200g
Surimi tàu hủ mè đen cá 200g

1 gói 200 g

 

Viên tôm hùm Surimi Ventuna 250g
Viên tôm hùm Surimi Ventuna 250g
Viên tôm hùm Surimi Ventuna 250g

1 bịch 250 g

 

Cá viên basa Agifish 500g
Cá viên basa Agifish 500g
Cá viên basa Agifish 500g

1 bịch 500 g

 

Cá viên trứng cút Việt Sin 500g
Cá viên trứng cút Việt Sin 500g
Cá viên trứng cút Việt Sin 500g

1 bịch 500 g