Các nhãn hiệu Bột giặt, nước giặt
Nước giặt Lix hương nước hoa chai 3.8kg
-40%
Nước giặt Lix hương nước hoa chai 3.8kg

Chai 3.8 kg

108.000đ 179.000đ

Nước giặt kháng khuẩn Mao Bao bịch 1.8kg
-33%
Nước giặt kháng khuẩn Mao Bao bịch 1.8kg

Bịch 1.8 kg

56.000đ 83.500đ

Nước giặt Surf hương cỏ hoa diệu kỳ túi 1.8kg
-25%
Nước giặt Surf hương cỏ hoa diệu kỳ túi 1.8kg

Túi 1.8 kg

50.000đ 67.000đ

Nước giặt Eco Auchan túi 2 lít
-23%
Nước giặt Eco Auchan túi 2 lít

Túi 1.998 lít

85.000đ

Bột giặt Tide trắng đột phá túi 2.7kg
-17%
Bột giặt Tide trắng đột phá túi 2.7kg

Túi 2.7 kg

91.000đ

Bột giặt Tide hương Downy túi 5kg
-16%
Bột giặt Tide hương Downy túi 5kg

Túi 5 kg

165.000đ 196.000đ

Bột giặt Tide trắng đột phá túi 5.5kg
-16%
Bột giặt Tide trắng đột phá túi 5.5kg

Túi 5.5 kg

165.000đ 196.000đ

Nước giặt Ariel đậm đặc chai 2.4kg
-15%
Nước giặt Ariel đậm đặc chai 2.4kg

Chai 2.4 kg

138.000đ 162.600đ

Nước giặt Ariel hương Downy chai 2.4kg
-15%
Nước giặt Ariel hương Downy chai 2.4kg

Chai 2.4 kg

138.000đ 162.500đ

Nước giặt Ariel giữ màu chai 2.4kg
-15%
Nước giặt Ariel giữ màu chai 2.4kg

Chai 2.4 kg

138.000đ 162.500đ

Nước giặt Ariel đậm đặc túi 2.4kg
-14%
Nước giặt Ariel đậm đặc túi 2.4kg

Túi 2.4 kg

117.000đ 136.000đ

Nước giặt Ariel giữ màu dành cho giặt máy túi 2.15kg
-14%
Nước giặt Ariel giữ màu dành cho giặt máy túi 2.15kg

Túi 2.15 kg

117.000đ 136.000đ

Bột giặt Ariel hương nắng mai túi 4.1kg
-13%
Bột giặt Ariel hương nắng mai túi 4.1kg

Túi 4.1 kg

164.000đ 189.000đ

Bột giặt Ariel hương Downy đam mê túi 3.8kg
-13%
Bột giặt Ariel hương Downy đam mê túi 3.8kg

Túi 3.8 kg

164.000đ 189.000đ

Bột giặt Ariel giữ màu quần áo túi 4.1kg
-12%
Bột giặt Ariel giữ màu quần áo túi 4.1kg

Túi 4.1 kg

164.000đ 187.200đ

Bột giặt Tide hương Downy bịch 2.5kg
-12%
Bột giặt Tide hương Downy bịch 2.5kg

Bịch 2.5 kg

91.000đ

Bột giặt Surf hương nước hoa túi 5.5kg
Bột giặt Surf hương nước hoa túi 5.5kg

Túi 5.5 kg

166.000đ 168.000đ