Các nhãn hiệu Bột chiên
Bột chiên xù Miwon gói 200g
-15%
Bột chiên xù Miwon gói 200g

1 gói 200 g

17.500đ 20.500đ

Bột chiên giòn Miwon gói 100g
Bột chiên giòn Miwon gói 100g

1 gói 100 g

5.800đ

Bột chiên giòn Tài Ký gói 150g
Bột chiên giòn Tài Ký gói 150g

1 gói 150 g

8.900đ

Bột chiên gà Mikko gói 150g
Bột chiên gà Mikko gói 150g

1 gói 150 g

15.900đ

Bột chiên tôm Bích Chi gói 150g
Bột chiên tôm Bích Chi gói 150g

1 gói 150 g

7.000đ

Bột chiên gà giòn Ajiquick gói 42g
Bột chiên gà giòn Ajiquick gói 42g

1 gói 42 g

6.300đ

Bột chiên giòn Miwon gói 500g
Bột chiên giòn Miwon gói 500g

1 gói 500 g

24.000đ

Bột chiên giòn Bích Chi gói 150g
Bột chiên giòn Bích Chi gói 150g

1 gói 150 g

7.500đ

Bột chiên giòn Aji Quick gói 210g
Bột chiên giòn Aji Quick gói 210g

1 gói 210 g

28.000đ

Bột chiên giòn đa dụng Vedan gói 100g
Bột chiên giòn đa dụng Vedan gói 100g

1 gói 100 g

7.700đ

Bột tẩm khô chiên giòn Aji-Quick gói 84g
Bột tẩm khô chiên giòn Aji-Quick gói 84g

1 gói 84 g

11.900đ

Bột chiên tôm - Ottogi Frying Mix gói 500g
Bột chiên tôm - Ottogi Frying Mix gói 500g

1 gói 500 g

35.500đ

Bột chiên xù Miwon gói 100g
Bột chiên xù Miwon gói 100g

1 gói 100 g

9.800đ

Bột chiên Mikko đa dụng gói 340g
Bột chiên Mikko đa dụng gói 340g

1 gói 340 g

18.200đ