Bột chiên giòn đa dụng Vedan gói 100g
-27%
Bột chiên giòn đa dụng Vedan gói 100g

Gói 100 g

5.600đ 7.700đ

Bột chiên gà giòn Ajiquick gói 42g
-11%
Bột chiên gà giòn Ajiquick gói 42g

Gói 42 g

5.600đ 6.300đ

Bột tẩm khô chiên giòn Aji-Quick gói 84g
-10%
Bột tẩm khô chiên giòn Aji-Quick gói 84g

Gói 84 g

10.700đ 11.900đ

Bột chiên giòn Miwon gói 100g
Bột chiên giòn Miwon gói 100g

Gói 100 g

6.700đ

Bột chiên giòn Tài Ký gói 150g
Bột chiên giòn Tài Ký gói 150g

Gói 150 g

8.900đ

Bột chiên gà Mikko gói 150g
Bột chiên gà Mikko gói 150g

Gói 150 g

15.900đ

Bột chiên tôm Bích Chi gói 150g
Bột chiên tôm Bích Chi gói 150g

Gói 150 g

7.000đ

Bột chiên giòn Miwon gói 500g
Bột chiên giòn Miwon gói 500g

Gói 500 g

27.600đ

Bột chiên giòn Bích Chi gói 150g
Bột chiên giòn Bích Chi gói 150g

Gói 150 g

7.500đ

Bột chiên giòn Aji Quick gói 210g
Bột chiên giòn Aji Quick gói 210g

Gói 210 g

28.000đ

Bột chiên xù Miwon gói 200g
Bột chiên xù Miwon gói 200g

Gói 200 g

20.500đ

Bột chiên xù Miwon gói 100g
Bột chiên xù Miwon gói 100g

Gói 100 g

9.800đ

Bột chiên Mikko đa dụng gói 340g
Bột chiên Mikko đa dụng gói 340g

Gói 340 g

18.200đ