Các nhãn hiệu Bánh tráng, bánh đa, phồng tôm
Bánh tráng Safoco 16 cm gói 200g
Bánh tráng Safoco 16 cm gói 200g

Gói 200 g

12.900đ

Bánh đa khô Viet San gói 300g
Bánh đa khô Viet San gói 300g

Gói 300 g

10.500đ

Bánh tráng gỏi cuốn Duy Anh túi 400g
Bánh tráng gỏi cuốn Duy Anh túi 400g

Gói 400 g

17.100đ

Bánh tráng ớt Hương Nam 22cm gói 340g
Bánh tráng ớt Hương Nam 22cm gói 340g

Gói 340 g

23.400đ

Bánh tráng Bích Chi size 22cm gói 200g
Bánh tráng Bích Chi size 22cm gói 200g

Gói 200 g

11.900đ

Bánh phồng tôm Bích Chi hộp 200g
Bánh phồng tôm Bích Chi hộp 200g

Hộp 200 g

12.300đ

Bánh đa Hải Phòng
Bánh đa Hải Phòng

1 kg

69.000đ

Bánh phồng tôm sắc màu
Bánh phồng tôm sắc màu

1 kg

75.000đ

Bánh tráng Safoco bịch 300g
Bánh tráng Safoco bịch 300g

Bịch 300 g

18.300đ

Bánh tráng mỏng Hương Nam 16cm gói 170g
Bánh tráng mỏng Hương Nam 16cm gói 170g

Gói 170 g

14.700đ

Bánh phồng tôm Âu - Á Foods hộp 180g
Bánh phồng tôm Âu - Á Foods hộp 180g

Hộp 180 g

20.800đ

Bánh phồng chay Bích Chi hộp 200g
Bánh phồng chay Bích Chi hộp 200g

Hộp 200 g

12.300đ