Các nhãn hiệu Bánh quế
Bánh quế Lu Vani hộp 97.5g
Bánh quế Lu Vani hộp 97.5g

1 hộp 97.5 g

22.400đ

Bánh quế LU Sôcôla hộp 97.5g
Bánh quế LU Sôcôla hộp 97.5g

1 hộp 97.5 g

22.400đ

Bánh quế Lu Vani hộp 234g
Bánh quế Lu Vani hộp 234g

1 hộp 234 g

50.000đ

Bánh quế LU sôcôla hộp 234g
Bánh quế LU sôcôla hộp 234g

1 hộp 234 g

50.000đ

Bánh quế Cosy vị kem phô mai gói 46.2g
Bánh quế Cosy vị kem phô mai gói 46.2g

1 gói 46.2 g

5.000đ

Bánh quế Cosy vị sữa hộp 54g
Bánh quế Cosy vị sữa hộp 54g

1 hộp 54 g

11.000đ

Bánh quế Cosy vị phô mai hộp 54g
Bánh quế Cosy vị phô mai hộp 54g

1 hộp 54 g

11.000đ

Bánh quế Cosy vị phô mai gói 130.2g
Bánh quế Cosy vị phô mai gói 130.2g

1 hộp 130.2 g

12.700đ

Bánh quế Cosy vị kem cam gói 132g
Bánh quế Cosy vị kem cam gói 132g

1 gói 132 g

12.800đ

Bánh quế Cosy vị kem socola gói 132g
Bánh quế Cosy vị kem socola gói 132g

1 gói 132 g

12.900đ

Bánh quế Cosy vị kem lá dứa gói 132g
Bánh quế Cosy vị kem lá dứa gói 132g

1 gói 132 g

12.800đ

Bánh quế Saltetts Lorenz gói 75g
Bánh quế Saltetts Lorenz gói 75gBánh quế Saltetts Lorenz gói 75g

1 gói 75 g