Các nhãn hiệu Bánh quế
Bánh quế Cosy vị kem cam gói 132g
Bánh quế Cosy vị kem cam gói 132g

1 gói 132 g

13.000đ

Bánh quế Cosy vị phô mai hộp 54g
Bánh quế Cosy vị phô mai hộp 54g

1 hộp 54 g

11.000đ

Bánh quế Cosy vị kem phô mai gói 46.2g
Bánh quế Cosy vị kem phô mai gói 46.2g

1 gói 46.2 g

5.000đ

Bánh quế Cosy vị kem lá dứa gói 132g
Bánh quế Cosy vị kem lá dứa gói 132g

1 gói 132 g

13.000đ

Bánh quế Cosy vị kem socola gói 132g
Bánh quế Cosy vị kem socola gói 132g

1 gói 132 g

13.000đ

Bánh quế Cosy vị phô mai gói 130.2g
Bánh quế Cosy vị phô mai gói 130.2g

1 hộp 130.2 g

12.700đ

Bánh quế LU sôcôla hộp 234g
Bánh quế LU sôcôla hộp 234g

1 hộp 234 g

52.200đ

Bánh quế Lu Vani hộp 234g
Bánh quế Lu Vani hộp 234g

1 hộp 234 g

52.200đ

Bánh quế LU Sôcôla hộp 97.5g
Bánh quế LU Sôcôla hộp 97.5g

1 hộp 97.5 g

23.000đ

Bánh quế Lu Vani hộp 97.5g
Bánh quế Lu Vani hộp 97.5g

1 hộp 97.5 g

23.000đ

Bánh quế Oreo sôcôla hộp 54g
Bánh quế Oreo sôcôla hộp 54g

1 hộp 54 g

11.200đ

Bánh quế Oreo vani hộp 54g
Bánh quế Oreo vani hộp 54g

1 hộp 54 g

11.200đ