Sandwich Brioche Vị Trà Xanh 8 MiếngSandwich Brioche Vị Trà Xanh 8 Miếng

1 bịch 8 miếng

9.500đ

Bánh mì mềm Brioche Nho gói 6 cáiBánh mì mềm Brioche Nho gói 6 cái

1 gói 200 g

14.500đ

Bánh mì Otto Kem bơ sữaBánh mì Otto Kem bơ sữa

1 gói 90 g

7.500đ

Bánh mì tươi Sandwich Kinh Đô 8 lát 165gBánh mì tươi Sandwich Kinh Đô 8 lát 165g

1 bịch 165 g

13.000đ

Bánh mì Sandwich bịch 380g - 16 miếngBánh mì Sandwich bịch 380g - 16 miếng

1 bịch 380 g

15.000đ

Bánh mì Sandwich 8 miếngBánh mì Sandwich 8 miếng

1 bịch 190 g

8.000đ

Bánh mì mềm Brioche Socola gói 6 cáiBánh mì mềm Brioche Socola gói 6 cái

1 gói 200 g

15.000đ

Bánh mì Bỉ cái 100gBánh mì Bỉ cái 100g

1 cái 100 g

11.000đ

Bánh mì Otto Kem sữa HokkaidoBánh mì Otto Kem sữa Hokkaido

1 gói 90 g

7.500đ

Bánh mì mềm Brioche gói 6 cáiBánh mì mềm Brioche gói 6 cái

1 gói 200 g

13.000đ

Bánh mì Otto Kem sôcôlaBánh mì Otto Kem sôcôla

1 gói 90 g

7.500đ

Bánh mì dứa dừa Hương ViệtBánh mì dứa dừa Hương Việt

1 cái 70 g

10.500đ

Bánh mì Otto Kem sữa hột gàBánh mì Otto Kem sữa hột gà

1 gói 90 g

7.500đ

Sandwich Brioche Vị Socola 8 MiếngSandwich Brioche Vị Socola 8 Miếng

1 gói 8 miếng

10.000đ