Bánh bao nhân chay Thọ Phát gói 400g
Bánh bao nhân chay Thọ Phát gói 400g

1 gói 400 g

25.200đ

Bánh bao trắng Mỹ Hương 300g
Bánh bao trắng Mỹ Hương 300g

1 gói 300 g

18.500đ

Bánh bao không nhân Thọ Phát gói 300g
Bánh bao không nhân Thọ Phát gói 300g

1 gói 300 g

14.000đ

Bánh bao nhân khoai môn Thọ Phát gói 200g
Bánh bao nhân khoai môn Thọ Phát gói 200g

1 gói 200 g

13.700đ

Bánh bao nhân đậu xanh Thọ Phát  gói 200g
Bánh bao nhân đậu xanh Thọ Phát gói 200g

1 gói 200 g

15.100đ

Bánh bao kẹp Mỹ Hương 380g
Bánh bao kẹp Mỹ Hương 380g

1 hộp 380 g

27.900đ

Bánh bao xá xíu Kido Foods gói 400g
Bánh bao xá xíu Kido Foods gói 400g

1 gói 400 g

47.700đ

Bánh bao xá xíu Bamboo gói 180g
Bánh bao xá xíu Bamboo gói 180g

1 gói 180 g

24.800đ

Bánh bao kim sa Bamboo gói 240g
Bánh bao kim sa Bamboo gói 240g

1 gói 240 g

42.000đ

Bánh bao Hoàng Kim gói 300g
Bánh bao Hoàng Kim gói 300g

1 gói 300 g

52.000đ

Bánh bao nhân thịt heo Thọ Phát bịch 250g
Bánh bao nhân thịt heo Thọ Phát bịch 250g

1 bịch 250 g

17.400đ

Bánh bao nhân thịt heo Thọ Phát gói 500g
Bánh bao nhân thịt heo Thọ Phát gói 500g

1 gói 500 g

26.800đ

Bánh bao trứng cút Mỹ Hương gói 450g
Bánh bao trứng cút Mỹ Hương gói 450g

1 gói 450 g

29.800đ

Bánh Bao Nhân Cadé bịch 240g
Bánh Bao Nhân Cadé bịch 240g

1 bịch 240 g

15.700đ

Bánh bao thịt heo Mỹ Hương bịch 500g
Bánh bao thịt heo Mỹ Hương bịch 500g

1 bịch 500 g

27.400đ