Các nhãn hiệu Băng vệ sinh
Băng vệ sinh Sofy Air Fit Slim 25cm cánh - 17 miếng
Băng vệ sinh Sofy Air Fit Slim 25cm cánh - 17 miếng

1 gói 17 miếng

89.000đ

Băng vệ sinh Sofy Air Fit Slim 21cm cánh - 26 miếng
Băng vệ sinh Sofy Air Fit Slim 21cm cánh - 26 miếng

1 gói 26 miếng

89.000đ

Băng vệ sinh Diana Daily Mini siêu mỏng 40 miếng
Băng vệ sinh Diana Daily Mini siêu mỏng 40 miếng

1 gói 40 miếng

23.000đ

Băng vệ sinh Diana Daily Mini siêu mỏng 20 miếng
Băng vệ sinh Diana Daily Mini siêu mỏng 20 miếng

1 gói 20 miếng

12.000đ

Băng vệ sinh Diana Daily kháng khuẩn 40 miếng
Băng vệ sinh Diana Daily kháng khuẩn 40 miếng

1 gói 40 miếng

26.500đ

Băng vệ sinh Diana ban đêm dạng quần size M-L
Băng vệ sinh Diana ban đêm dạng quần size M-L

1 gói 2 miếng

32.500đ

Băng vệ sinh Diana ban đêm dạng quần size S-M
Băng vệ sinh Diana ban đêm dạng quần size S-M

1 gói 2 miếng

32.500đ

Băng vệ sinh Diana Daily Sensi Slim 8 miếng
Băng vệ sinh Diana Daily Sensi Slim 8 miếng

1 gói 8 miếng

7.100đ

Băng vệ sinh Sofy Skin Comfort 23cm - gói 20 miếng
Băng vệ sinh Sofy Skin Comfort 23cm - gói 20 miếng

1 gói 20 miếng

89.000đ

Băng vệ sinh Laurier siêu mỏng 25cm gói 16 miếng
Băng vệ sinh Laurier siêu mỏng 25cm gói 16 miếng

1 gói 16 miếng

72.000đ

Diana Sofy Soft Tampon hộp 9 cái
Diana Sofy Soft Tampon hộp 9 cái

1 hộp 9 cái

54.000đ

Băng vệ sinh Kotex Style Ban đêm Siêu mỏng 35cm
Băng vệ sinh Kotex Style Ban đêm Siêu mỏng 35cm

1 gói 3 miếng

16.500đ

Băng vệ sinh Kotex Style Ban Đêm Siêu mỏng 28cm
Băng vệ sinh Kotex Style Ban Đêm Siêu mỏng 28cm

1 gói 4 miếng

14.900đ

Băng vệ sinh Diana Sensi Night 35cm gói 3 miếng
Băng vệ sinh Diana Sensi Night 35cm gói 3 miếng

1 gói 3 miếng

17.500đ

Băng vệ sinh Whisper Ultra Clean 28cm gói 5 miếng
-25%
Băng vệ sinh Whisper Ultra Clean 28cm gói 5 miếng

1 gói 5 miếng

14.900đ 19.900đ

Băng vệ sinh Diana sensi 23cm gói 8 miếng
Băng vệ sinh Diana sensi 23cm gói 8 miếng

1 gói 8 miếng

16.500đ

Băng vệ sinh Diana Sensi Night 29cm
Băng vệ sinh Diana Sensi Night 29cm

1 gói 4 miếng

13.900đ

Băng vệ sinh hàng ngày Whisper Wing gói 10 miếng
Băng vệ sinh hàng ngày Whisper Wing gói 10 miếng

1 gói 10 miếng

21.400đ

Băng vệ sinh Diana mama 12 miếng
Băng vệ sinh Diana mama 12 miếng

1 gói 12 miếng

29.300đ

Băng vệ sinh Kotex Daily gói 40 miếng
Băng vệ sinh Kotex Daily gói 40 miếng

1 gói 40 miếng

26.800đ

Băng vệ sinh Diana Super Night 35cm gói 3 miếng
Băng vệ sinh Diana Super Night 35cm gói 3 miếng

1 gói 3 miếng

16.500đ

Băng vệ sinh Whisper Ultra RGL Wings gói 10 miếng
-20%
Băng vệ sinh Whisper Ultra RGL Wings gói 10 miếng

1 gói 10 miếng

25.300đ 31.500đ