Các nhãn hiệu Băng vệ sinh
Băng vệ sinh Whisper Ultra Clean 28cm gói 5 miếng
-31%
Băng vệ sinh Whisper Ultra Clean 28cm gói 5 miếng

Gói 5 miếng

13.700đ 19.900đ

Băng vệ sinh Whisper Ultra RGL Wings gói 10 miếng
-26%
Băng vệ sinh Whisper Ultra RGL Wings gói 10 miếng

Gói 10 miếng

23.200đ 31.500đ

Băng vệ sinh hàng ngày Whisper Wing Regular Flow gói 10 miếng
-18%
Băng vệ sinh hàng ngày Whisper Wing Regular Flow gói 10 miếng

Gói 10 miếng

17.600đ 21.400đ

Băng vệ sinh Kotex Style ban đêm 32cm gói 3 miếng
-8%
Băng vệ sinh Kotex Style ban đêm 32cm gói 3 miếng

Gói 3 miếng

14.300đ 15.500đ

Băng vệ sinh Kotex có cánh ban đêm gói 4 miếng
-7%
Băng vệ sinh Kotex có cánh ban đêm gói 4 miếng

Gói 4 miếng

13.900đ 15.000đ

Băng vệ sinh Diana mama gói 12 miếng
Băng vệ sinh Diana mama gói 12 miếng

Gói 12 miếng

29.700đ

Băng vệ sinh Diana sensi 23cm gói 8 miếng
Băng vệ sinh Diana sensi 23cm gói 8 miếng

Gói 8 miếng

19.500đ