Các nhãn hiệu Băng vệ sinh
Băng vệ sinh Whisper Ultra Clean 28cm gói 5 miếng
-31%
Băng vệ sinh Whisper Ultra Clean 28cm gói 5 miếng

1 gói 5 miếng

13.800đ 19.900đ

Băng vệ sinh Whisper Ultra RGL Wings gói 10 miếng
-26%
Băng vệ sinh Whisper Ultra RGL Wings gói 10 miếng

1 gói 10 miếng

23.300đ 31.500đ

Băng vệ sinh Kotex Daily gói 40 miếng
-21%
Băng vệ sinh Kotex Daily gói 40 miếng

1 gói 40 miếng

20.700đ 26.300đ

Băng vệ sinh Laurier Fresh & Free siêu dày có cánh gói 8 miếng
-12%
Băng vệ sinh Laurier Fresh & Free siêu dày có cánh gói 8 miếng

1 gói 8 miếng

16.300đ 18.500đ

Băng vệ sinh Laurier Fresh & Free siêu mỏng cánh gói 8 miếng
-11%
Băng vệ sinh Laurier Fresh & Free siêu mỏng cánh gói 8 miếng

1 gói 8 miếng

15.400đ 17.400đ

Băng vệ sinh Diana mama 12 miếng
Băng vệ sinh Diana mama 12 miếng

1 gói 12 miếng

29.700đ

Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi cool frseh gói 20 miếng
-3%
Băng vệ sinh hàng ngày Diana Sensi cool frseh gói 20 miếng

1 gói 20 miếng

17.500đ 18.000đ

Băng vệ sinh Diana sensi 23cm gói 8 miếng
Băng vệ sinh Diana sensi 23cm gói 8 miếng

1 gói 8 miếng

19.500đ

Băng vệ sinh Diana Sensi Night 29cm
Băng vệ sinh Diana Sensi Night 29cm

1 gói 4 miếng

14.200đ

Diana Sofy Soft Tampon hộp 9 cái
Diana Sofy Soft Tampon hộp 9 cái

1 hộp 9 cái

54.000đ

Băng vệ sinh Kotex Style Ban Đêm Siêu mỏng 28cm
-1%
Băng vệ sinh Kotex Style Ban Đêm Siêu mỏng 28cm

1 gói 4 miếng

14.900đ 15.000đ

Băng vệ sinh Kotex Style Ban đêm Siêu mỏng 35cm
Băng vệ sinh Kotex Style Ban đêm Siêu mỏng 35cm

1 gói 3 miếng

16.500đ

Băng vệ sinh Kotex siêu mềm ban đêm 35 cm gói 3 miếng
-3%
Băng vệ sinh Kotex siêu mềm ban đêm 35 cm gói 3 miếng

1 gói 3 miếng

16.800đ 17.400đ

Băng vệ sinh Diana Daily Sensi Slim siêu mỏng nhẹ gói 20 miếng
-4%
Băng vệ sinh Diana Daily Sensi Slim siêu mỏng nhẹ gói 20 miếng

1 gói 20 chiếc

13.500đ 14.000đ

Băng vệ sinh Diana Super Night 35cm gói 3 miếng
Băng vệ sinh Diana Super Night 35cm gói 3 miếng

1 gói 3 miếng

16.500đ

Băng vệ sinh Laurier siêu mỏng 25cm gói 16 miếng
Băng vệ sinh Laurier siêu mỏng 25cm gói 16 miếng

1 gói 16 miếng

72.000đ

Băng vệ sinh Diana Sensi Night 35cm gói 3 miếng
-8%
Băng vệ sinh Diana Sensi Night 35cm gói 3 miếng

1 gói 3 miếng

17.500đ 19.000đ

Băng vệ sinh Diana Daily Sensi Slim siêu mỏng nhẹ gói 40 miếng
-1%
Băng vệ sinh Diana Daily Sensi Slim siêu mỏng nhẹ gói 40 miếng

1 gói 40 miếng

26.800đ 27.000đ

Băng vệ sinh Diana Daily kháng khuẩn 40 miếng
Băng vệ sinh Diana Daily kháng khuẩn 40 miếng

1 gói 40 miếng

26.500đ

Băng vệ sinh Diana Daily Mini siêu mỏng 20 miếng
Băng vệ sinh Diana Daily Mini siêu mỏng 20 miếng

1 gói 20 miếng

12.000đ

Băng vệ sinh Diana Daily Sensi Slim 8 miếng
Băng vệ sinh Diana Daily Sensi Slim 8 miếng

1 gói 8 miếng

7.100đ

Băng vệ sinh Diana ban đêm dạng quần size M-L
Băng vệ sinh Diana ban đêm dạng quần size M-L

1 gói 2 miếng

33.000đ

Băng vệ sinh Diana ban đêm dạng quần size S-M
Băng vệ sinh Diana ban đêm dạng quần size S-M

1 gói 2 miếng

33.000đ

Băng vệ sinh Sofy Skin Comfort 23cm - gói 20 miếng
Băng vệ sinh Sofy Skin Comfort 23cm - gói 20 miếng

1 gói 20 miếng

89.000đ

Băng vệ sinh Auchan mỏng có hương hộp 30 miếng
Băng vệ sinh Auchan mỏng có hương hộp 30 miếng

1 hộp 30 miếng

26.000đ

Băng vệ sinh Auchan Ultra regular Wing gói 14 miếng
Băng vệ sinh Auchan Ultra regular Wing gói 14 miếng

1 gói 14 miếng

25.000đ

Băng vệ sinh ngày Auchan Maxi gói 20 miếng
Băng vệ sinh ngày Auchan Maxi gói 20 miếng

1 gói 20 miếng

19.000đ

Băng vệ sinh Tampon Appli Super Auchan gói 16 miếng
Băng vệ sinh Tampon Appli Super Auchan gói 16 miếng

1 gói 16 miếng

49.000đ