Các nhãn hiệu Thủy hải sản khác
Tôm đông lạnh Nhật Vân gói 400g
Tôm đông lạnh Nhật Vân gói 400g

1 gói 400 g

120.000đ

Ghẹ Farci SG Food gói 400g
Ghẹ Farci SG Food gói 400g

1 gói 400 g

75.500đ

Sò điệp Nhật Vân khay 200g
Sò điệp Nhật Vân khay 200g

1 khay 200 g

44.900đ

Tôm sú hấp An Vĩnh bịch 200g
Tôm sú hấp An Vĩnh bịch 200g

1 bịch 200 g

89.700đ

Tôm sú hấp đông lạnh An Vĩnh bịch 200g
Tôm sú hấp đông lạnh An Vĩnh bịch 200g

1 bịch 200 g

73.900đ

Mực ống Hải Nam size 6-8 khay 300g
Mực ống Hải Nam size 6-8 khay 300g

1 khay 300 g

54.600đ

Sò điệp đông lạnh Nhật Vân bịch 450g
Sò điệp đông lạnh Nhật Vân bịch 450g

1 bịch 450 g

68.500đ