Các nhãn hiệu Thủy hải sản khác
Ghẹ Farci SG Food gói 400g
Ghẹ Farci SG Food gói 400g

Gói 400 g

75.500đ

Sò điệp Nhật Vân khay 200g
Sò điệp Nhật Vân khay 200g

Khay 200 g

44.900đ

Tôm sú hấp An Vĩnh bịch 200g
Tôm sú hấp An Vĩnh bịch 200g

Bịch 200 g

98.500đ

Tôm sú hấp đông lạnh An Vĩnh bịch 200g
Tôm sú hấp đông lạnh An Vĩnh bịch 200g

Bịch 200 g

80.900đ

Mực ống Hải Nam size 6-8 khay 300g
Mực ống Hải Nam size 6-8 khay 300g

Khay 300 g

54.600đ

Mực trứng Hải Nam khay 500g
Mực trứng Hải Nam khay 500g

Khay 500 g

119.000đ

Sò lông Hải Nam khay 300g
Sò lông Hải Nam khay 300g

Khay 300 g

31.200đ

Nghêu lụa Hải Nam khay 500g
Nghêu lụa Hải Nam khay 500g

Khay 500 g

74.900đ

Cồi điệp Hải Nam khay 200g
Cồi điệp Hải Nam khay 200g

Khay 200 g

75.500đ

Nghêu lụa đông lạnh Phi Long khay 200g
Nghêu lụa đông lạnh Phi Long khay 200g

Khay 200 g

38.500đ

Tôm thịt Hải Lộc khay 300g
Tôm thịt Hải Lộc khay 300g

Khay 300 g

97.300đ

Tôm thẻ
Tôm thẻTôm thẻ

1 kg