Các nhãn hiệu Thịt gà
Gà Toriten 99 poultry gói 300g
-37%
Gà Toriten 99 poultry gói 300g

Gói 300 g

31.500đ 49.800đ

Gà Karaage 99 Poultry gói 300g
-37%
Gà Karaage 99 Poultry gói 300g

Gói 300 g

31.500đ 49.800đ

Gà cắt vuông Kim Hải khay 500g
Gà cắt vuông Kim Hải khay 500g

Khay 500 g

87.800đ

Nạc lườn gà Kim Hải khay 500g
Nạc lườn gà Kim Hải khay 500g

Khay 500 g

87.800đ

Gà cắt sợi Kim Hải khay 500g
Gà cắt sợi Kim Hải khay 500g

Khay 500 g

87.800đ

Đùi gà nguyên Kim Hải khay 500g
Đùi gà nguyên Kim Hải khay 500g

Khay 500 g

63.500đ

Đùi mông Kim Hải khay 500g
Đùi mông Kim Hải khay 500g

Khay 500 g

63.500đ

Đùi gà tỏi Kim Hải khay 500g
Đùi gà tỏi Kim Hải khay 500g

Khay 500 g

63.500đ

Đùi gà cắt khoanh Kim Hải khay 500g
Đùi gà cắt khoanh Kim Hải khay 500g

Khay 500 g

86.500đ

Nạc đùi gà Kim Hải khay 500g
Nạc đùi gà Kim Hải khay 500g

Khay 500 g

89.700đ

Cánh gà nguyên Kim Hải khay 500g
Cánh gà nguyên Kim Hải khay 500g

Khay 500 g

65.700đ