Cá Saba tẩm sa tế Ichiban gói 500-650g
-34%
Cá Saba tẩm sa tế Ichiban gói 500-650g

1 gói

39.800đ 60.500đ

Cá trứng đông lạnh An Vĩnh khay 200g
Cá trứng đông lạnh An Vĩnh khay 200g

Khay 200 g

27.200đ

Cá trứng tươi Hải Lộc gói 500g
Cá trứng tươi Hải Lộc gói 500g

Gói 500 g

70.100đ

Cá đù 1 nắng Hải Nam gói 300g
Cá đù 1 nắng Hải Nam gói 300g

Khay 300 g

52.500đ

Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g
Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g

Gói 500 g

76.500đ

Cá trứng tươi Hải Lộc gói 200g
Cá trứng tươi Hải Lộc gói 200g

Gói 200 g

28.700đ

Cá trứng Ichiban gói 200g
Cá trứng Ichiban gói 200g

Gói 200 g

25.900đ

Cá trứng Auchan đông lạnh khay 500g
Cá trứng Auchan đông lạnh khay 500g

Khay 500 g

45.300đ

Cá trứng Auchan đông lạnh khay 200g
Giá tốt
Cá trứng Auchan đông lạnh khay 200g

Khay 200 g

20.700đ

Cá trích ngâm giấm Hải Nam gói 200g
Cá trích ngâm giấm Hải Nam gói 200g

Gói 200 g

50.500đ

Cá hố cắt khúc Hải Nam khay 500g
Cá hố cắt khúc Hải Nam khay 500g

Khay 500 g

98.500đ

Cá hồi Fillet Hải Nam khay 200g
Cá hồi Fillet Hải Nam khay 200g

Khay 200 g

99.800đ

Cá trứng SG Food khay 200g
Cá trứng SG Food khay 200g

Khay 200 g

35.900đ

Cá trứng tấm gia vị SG Food khay 250g
Cá trứng tấm gia vị SG Food khay 250g

Khay 250 g

41.900đ

Vây cá hồi SG Food khay 500g
Vây cá hồi SG Food khay 500g

Khay 500 g

48.700đ

Cá trứng Deli SG Food khay 500g
Cá trứng Deli SG Food khay 500g

Khay 500 g

75.500đ

Khô cá cơm sữa An Vĩnh khay 100g
Khô cá cơm sữa An Vĩnh khay 100g

Khay 100 g

26.900đ

Cá hồi cắt thỏi Hải Nam khay 200g
Cá hồi cắt thỏi Hải Nam khay 200g

Khay 200 g

100.500đ

Cá lóc đen làm sạch
Cá lóc đen làm sạchCá lóc đen làm sạch

1 kg