Thực phẩm chế biến


Tôm viên Việt Sin bịch 500g
Tôm viên Việt Sin bịch 500g

Bịch 500 g

74.200đ

Bò viên Việt Sin bịch 500g
Bò viên Việt Sin bịch 500g

Bịch 500 g

97.500đ

Bò viên gân Việt Sin bịch 200g
Bò viên gân Việt Sin bịch 200g

Bịch 200 g

58.200đ

Bò viên Việt Sin bịch 200g
Bò viên Việt Sin bịch 200g

Gói 200 g

42.600đ

Cá viên Việt Sin bịch 500g
Cá viên Việt Sin bịch 500g

Bịch 500 g

75.900đ

Tôm viên Việt Sin gói 200g
Tôm viên Việt Sin gói 200g

Bịch 200 g

31.900đ

Hải sản tẩm bánh mì Việt Sin bịch 500g
Hải sản tẩm bánh mì Việt Sin bịch 500g

Bịch 500 g

105.500đ

Chả giò tôm Việt Sin gói 500g
Chả giò tôm Việt Sin gói 500g

Gói 500 g

53.800đ

Chả giò da giòn đặc biệt Việt Sin 500g
Chả giò da giòn đặc biệt Việt Sin 500g

Bịch 500 g

52.700đ

Thịt & Thủy hải sản


Ốc viên Việt Sin gói 500g
Ốc viên Việt Sin gói 500g

Gói 500 g

78.600đ

Thực phẩm đóng gói


Xúc xích xông khói Vietsin gói 250g
Xúc xích xông khói Vietsin gói 250g

Gói 250 g

56.500đ