Thịt & Thủy hải sản


Gà ta thảo mộc SH
Gà ta thảo mộc SH

1 khay

203.200đ

Má đùi gà CN San Hà
Má đùi gà CN San Hà

1 khay

29.260đ

Ức gà CN San Hà
Ức gà CN San Hà

1 khay

19.350đ

Đùi tỏi gà San Hà
Đùi tỏi gà San Hà

1 khay

33.900đ

Xương gà San Hà
Xương gà San Hà

1 khay

9.000đ

Ức vịt San Hà
Ức vịt San Hà

1 khay

49.400đ