Thịt & Thủy hải sản


Sò điệp Nhật Vân khay 200g
Sò điệp Nhật Vân khay 200g

1 khay 200 g

43.500đ

Tôm đông lạnh Nhật Vân gói 400g
Tôm đông lạnh Nhật Vân gói 400g

1 gói 400 g

119.500đ

Sò điệp đông lạnh Nhật Vân bịch 450g
Sò điệp đông lạnh Nhật Vân bịch 450g

1 bịch 450 g

71.500đ

Thực phẩm chế biến


Lẩu hải sản Nhật Vân khay 500g
Lẩu hải sản Nhật Vân khay 500g

1 khay 500 g

61.800đ

Lẩu Thái Nhật Vân khay 500g
Lẩu Thái Nhật Vân khay 500g

1 khay 500 g

65.500đ