Trái cây & Rau củ quả


Măng Lay Tây Bắc túi 300g
Măng Lay Tây Bắc túi 300g

Túi 300 g

34.000đ

Măng giang đặc sản túi 300g
Măng giang đặc sản túi 300g

Túi 300 g

34.000đ

Măng búp tươi túi 500g
Măng búp tươi túi 500g

Túi 500 g

26.000đ

Măng củ thái sẵn túi 500g
Măng củ thái sẵn túi 500g

Túi 500 g

26.500đ

Măng nứa tươi túi 500g
Măng nứa tươi túi 500g

Túi 500 g

29.500đ