Thịt & Thủy hải sản


Mực lá một nắng Hồng Nam túi 500g
Mực lá một nắng Hồng Nam túi 500g

1 túi 500 g

212.000đ

Thực phẩm khô & Đồ hộp


Cá thu một nắng Hồng Nam loại A gói 500g
Cá thu một nắng Hồng Nam loại A gói 500g

1 gói 500 g

165.000đ