Thực phẩm chế biến


Đậu hủ hải sản Hải Lộc gói 200g
Đậu hủ hải sản Hải Lộc gói 200g

Gói 200 g

37.400đ

Tôm tẩm bột Hải Lộc 200g
Tôm tẩm bột Hải Lộc 200g

Bịch 200 g

62.700đ

Tôm tẩm cốm Hải Lộc khay 200g
Tôm tẩm cốm Hải Lộc khay 200g

Khay 200 g

62.500đ

Lẩu Thái hải sản Hải Lộc khay 500g
Lẩu Thái hải sản Hải Lộc khay 500g

Khay 500 g

72.900đ

Thịt & Thủy hải sản


Cá trứng tươi Hải Lộc gói 200g
Cá trứng tươi Hải Lộc gói 200g

Gói 200 g

28.000đ

Vây cá hồi Hải Lộc gói 500g
Vây cá hồi Hải Lộc gói 500g

Gói 500 g

53.500đ

Cồi sò điệp Hải Lộc bịch 200g
Cồi sò điệp Hải Lộc bịch 200g

Bịch 200 g

67.900đ