Thực phẩm khô & Đồ hộp


Sườn hầm đậu Hạ Long hộp 175g
Sườn hầm đậu Hạ Long hộp 175g

1 hộp 175 g

21.900đ

Heo 2 lát Hạ Long hộp 150g
Heo 2 lát Hạ Long hộp 150g

1 hộp 150 g

16.400đ

Bò 2 lát Hạ Long đóng hộp 150g
Bò 2 lát Hạ Long đóng hộp 150g

1 hộp 150 g

17.000đ

Pate gan Hạ Long đặc biệt hộp 100g
Pate gan Hạ Long đặc biệt hộp 100g

1 hộp 100 g

16.400đ

Pate gan Hạ Long đóng hộp 90g
Pate gan Hạ Long đóng hộp 90g

1 hộp 90 g

14.200đ

Cá ngừ ngâm dầu Hạ Long hộp 175g
Cá ngừ ngâm dầu Hạ Long hộp 175g

1 hộp 175 g

35.400đ

Thịt & Thủy hải sản


Thịt hàu sữa gói 300g
Thịt hàu sữa gói 300g

1 gói 300 g

68.500đ