Thực phẩm khô & Đồ hộp


Sườn hầm đậu Hạ Long hộp 175g
Sườn hầm đậu Hạ Long hộp 175g

Hộp 175 g

21.900đ

Heo 2 lát Hạ Long hộp 150g
Heo 2 lát Hạ Long hộp 150g

Hộp 150 g

16.400đ

Bò 2 lát Hạ Long đóng hộp 150g
Bò 2 lát Hạ Long đóng hộp 150g

Hộp 150 g

17.000đ

Pate gan Hạ Long đặc biệt hộp 100g
Pate gan Hạ Long đặc biệt hộp 100g

Hộp 100 g

16.400đ

Pate gan Hạ Long đóng hộp 90g
Pate gan Hạ Long đóng hộp 90g

Hộp 90 g

14.200đ

Cá ngừ ngâm dầu Hạ Long hộp 175g
Cá ngừ ngâm dầu Hạ Long hộp 175g

Hộp 175 g

35.400đ

Thịt & Thủy hải sản


Thịt hàu sữa gói 300g
Thịt hàu sữa gói 300g

Gói 300 g

68.500đ