Thực phẩm chế biến


Lẩu Thái hải sâm An Vĩnh gói 550g
Lẩu Thái hải sâm An Vĩnh gói 550g

Gói 550 g

72.000đ

Thịt & Thủy hải sản


Tôm sú hấp An Vĩnh bịch 200g
Tôm sú hấp An Vĩnh bịch 200g

Bịch 200 g

94.500đ

Tôm sú hấp đông lạnh An Vĩnh bịch 200g
Tôm sú hấp đông lạnh An Vĩnh bịch 200g

Bịch 200 g

76.600đ


Mực Ống Ghim
Mực Ống Ghim

Khay 200 g

52.600đ