Thực phẩm chế biến


Lẩu hải sản hải sâm An Vĩnh khay 550g
Lẩu hải sản hải sâm An Vĩnh khay 550g

1 khay 550 g

64.400đ

Lẩu Thái hải sâm An Vĩnh gói 550g
Lẩu Thái hải sâm An Vĩnh gói 550g

1 gói 550 g

65.900đ

Thịt & Thủy hải sản


Tôm sú hấp An Vĩnh bịch 200g
Tôm sú hấp An Vĩnh bịch 200g

1 bịch 200 g

89.700đ

Tôm sú hấp đông lạnh An Vĩnh bịch 200g
Tôm sú hấp đông lạnh An Vĩnh bịch 200g

1 bịch 200 g

70.000đ


Mực Ống Ghim
Mực Ống Ghim

1 khay 200 g

48.500đ