Các nhãn hiệu Váng sữa
Váng sữa dinh dưỡng Gotz lốc 4 hũ x 50g
-29%
Váng sữa dinh dưỡng Gotz lốc 4 hũ x 50g

Lốc 4 hũ

25.000đ22.900đ

Váng sữa Zott Monte hương sô cô la lốc 4 hũ x 55g
-19%
Váng sữa Zott Monte hương sô cô la lốc 4 hũ x 55g

Lốc 4 hũ

50.400đ 62.400đ

Váng sữa Zott Monte hương vani lốc 4 hũ x 55g
-19%
Váng sữa Zott Monte hương vani lốc 4 hũ x 55g

Lốc 4 hũ

50.400đ 62.400đ

Váng sữa Hoff hạt dẻ vỉ 4 hũ x 55g
Váng sữa Hoff hạt dẻ vỉ 4 hũ x 55g

Vỉ 4 hũ

54.500đ

Váng sữa Hoff vani vỉ 4 hũ x 55g
Váng sữa Hoff vani vỉ 4 hũ x 55g

Vỉ 4 hũ

54.500đ

Váng sữa Jinzomax Vani vỉ 4 hộp x 55g
Váng sữa Jinzomax Vani vỉ 4 hộp x 55g

Vỉ 4 hộp

39.600đ