Các nhãn hiệu Trứng các loại
Trứng gà Ba Huân vỉ 10 quả
Trứng gà Ba Huân vỉ 10 quả

Vỉ 10 quả

26.000đ

Trứng gà QL vỉ 10 quả
Trứng gà QL vỉ 10 quả

vỉ 10 quả

27.600đ

Trứng vịt Cà Cuống V.Food hộp 6 quả
Trứng vịt Cà Cuống V.Food hộp 6 quả

Hộp 6 quả

24.500đ

Trứng gà Omega 3 Ba Huân hộp 6 quả
Trứng gà Omega 3 Ba Huân hộp 6 quả

Hộp 6 quả

29.900đ

Trứng cút Vĩnh Thành Đạt hộp 30 quả
Trứng cút Vĩnh Thành Đạt hộp 30 quả

Hộp 30 quả

25.300đ

Trứng gà lẻ
Trứng gà lẻ

1 quả

2.500đ

Trứng cút bách hoa M-Ngon bịch 360g
Trứng cút bách hoa M-Ngon bịch 360g

Bịch 360 g

51.700đ

Trứng gà Auchan vỉ 6 quả
Trứng gà Auchan vỉ 6 quả

Vỉ 6 quả

14.400đ

Trứng gà QL vỉ 6 quả
Trứng gà QL vỉ 6 quả

Vỉ 6 quả

16.400đ

Trứng gà gộc Ba Huân vỉ 4 trứng
Trứng gà gộc Ba Huân vỉ 4 trứng

Vỉ 4 quả

13.800đ

Trứng vịt bắc thảo Ba Huân vỉ 4 quả
Trứng vịt bắc thảo Ba Huân vỉ 4 quả

Vỉ 4 quả

23.100đ

Trứng vịt Ba Huân vỉ 10 quả
Trứng vịt Ba Huân vỉ 10 quả

Vỉ 10 quả

31.000đ

Trứng gà V.Food vỉ 10 quả
Trứng gà V.Food vỉ 10 quả

Vỉ 10 quả

26.000đ

Trứng vịt muối V.Food vỉ 4 quả
Trứng vịt muối V.Food vỉ 4 quả

Vỉ 4 quả

21.500đ

Trứng gà ác loại 1 V.Food vỉ 6 quả
Trứng gà ác loại 1 V.Food vỉ 6 quả

Vỉ 6 quả

23.000đ

Trứng gà Ba Huân vỉ 6 quả
Trứng gà Ba Huân vỉ 6 quả

Vỉ 6 quả

15.600đ

Trứng gà V.Food vỉ 6 quả
Trứng gà V.Food vỉ 6 quả

Vỉ 6 quả

15.600đ

Trứng vịt gộc V.Food vỉ 4 quả
Trứng vịt gộc V.Food vỉ 4 quả

Vỉ 4 quả

15.500đ

Trứng cút Ba Huân vỉ 30 quả
Trứng cút Ba Huân vỉ 30 quả

Vỉ 30 quả

25.300đ

Trứng vịt  V.Food vỉ 10 quả
Trứng vịt V.Food vỉ 10 quả

Vỉ 10 quả

31.000đ

Trứng vịt muối Ba Huân vỉ 4 quả
Trứng vịt muối Ba Huân vỉ 4 quả

Vỉ 4 quả

23.100đ

Trứng vịt V.Food vỉ 6 quả
Trứng vịt V.Food vỉ 6 quả

Vỉ 6 quả

18.600đ

Trứng gà ta Ba Huân vỉ 6 quả
Trứng gà ta Ba Huân vỉ 6 quả

Vỉ 6 quả

25.500đ

Trứng vịt so V.Food vỉ 10 quả
Trứng vịt so V.Food vỉ 10 quả

Vỉ 10 quả

28.000đ

Trứng vịt Ba Huân vỉ 6 quả
Trứng vịt Ba Huân vỉ 6 quảTrứng vịt Ba Huân vỉ 6 quả

Vỉ 6 quả