Các nhãn hiệu Trứng các loại
Trứng gà Ba Huân vỉ 10 quả
-42%
Trứng gà Ba Huân vỉ 10 quả

Vỉ 10 quả

15.000đ 26.000đ

CHI TIẾT
Trứng gà QL vỉ 10 quả
-25%
Trứng gà QL vỉ 10 quả

vỉ 10 quả

19.200đ 25.600đ

CHI TIẾT
Trứng gà lẻ
-25%
Trứng gà lẻ

1 quả

1.800đ 2.400đ

CHI TIẾT
Trứng gà Auchan vỉ 6 quả
-25%
Trứng gà Auchan vỉ 6 quả

Vỉ 6 quả

10.800đ 14.400đ

CHI TIẾT
Trứng vịt Ba Huân vỉ 10 quả
-25%
Trứng vịt Ba Huân vỉ 10 quả

Vỉ 10 quả

23.250đ 31.000đ

CHI TIẾT
Trứng gà V.Food vỉ 10 quả
-25%
Trứng gà V.Food vỉ 10 quả

Vỉ 10 quả

19.500đ 26.000đ

CHI TIẾT