Các nhãn hiệu Trứng các loại
Trứng gà lẻ
-16%
Trứng gà lẻ

1 quả

2.100đ 2.500đ

Trứng cút Ba Huân vỉ 30 quả
-7%
Trứng cút Ba Huân vỉ 30 quả

1 vỉ 30 quả

23.500đ 25.300đ

Trứng gà Ba Huân vỉ 10 quả
-6%
Trứng gà Ba Huân vỉ 10 quả

1 vỉ 10 quả

24.500đ 26.000đ

Trứng gà QL vỉ 10 quả
Trứng gà QL vỉ 10 quả

1 vỉ 10 quả

27.600đ

Trứng vịt Cà Cuống V.Food hộp 6 quả
Trứng vịt Cà Cuống V.Food hộp 6 quả

1 hộp 6 quả

24.500đ

Trứng gà Omega 3 Ba Huân hộp 6 quả
Trứng gà Omega 3 Ba Huân hộp 6 quả

1 hộp 6 quả

29.900đ

Trứng cút Vĩnh Thành Đạt hộp 30 quả
Trứng cút Vĩnh Thành Đạt hộp 30 quả

1 hộp 30 quả

25.300đ

Trứng gà tiềm Vĩnh Thành Đạt gói 2 quả
Trứng gà tiềm Vĩnh Thành Đạt gói 2 quả

1 gói 2 quả

7.300đ

Trứng gà Auchan vỉ 6 quả
Trứng gà Auchan vỉ 6 quả

1 vỉ 6 quả

15.000đ

Trứng gà QL vỉ 6 quả
Trứng gà QL vỉ 6 quả

1 vỉ 6 quả

16.400đ

Trứng gà gộc Ba Huân vỉ 4 trứng
Trứng gà gộc Ba Huân vỉ 4 trứng

1 vỉ 4 quả

13.800đ

Trứng vịt bắc thảo Ba Huân vỉ 4 quả
Trứng vịt bắc thảo Ba Huân vỉ 4 quả

1 vỉ 4 quả

23.100đ

Trứng gà V.Food vỉ 10 quả
Trứng gà V.Food vỉ 10 quả

1 vỉ 10 quả

26.000đ

Trứng vịt muối V.Food vỉ 4 quả
Trứng vịt muối V.Food vỉ 4 quả

1 vỉ 4 quả

21.500đ

Trứng gà ác loại 1 V.Food vỉ 6 quả
Trứng gà ác loại 1 V.Food vỉ 6 quả

1 vỉ 6 quả

23.000đ

Trứng gà Ba Huân vỉ 6 quả
Trứng gà Ba Huân vỉ 6 quả

1 vỉ 6 quả

15.600đ

Trứng gà V.Food vỉ 6 quả
Trứng gà V.Food vỉ 6 quả

1 vỉ 6 quả

15.600đ

Trứng vịt gộc V.Food vỉ 4 quả
Trứng vịt gộc V.Food vỉ 4 quả

1 vỉ 4 quả

15.500đ

Trứng vịt muối Ba Huân vỉ 4 quả
Trứng vịt muối Ba Huân vỉ 4 quả

1 vỉ 4 quả

23.100đ

Trứng vịt V.Food vỉ 6 quả
Trứng vịt V.Food vỉ 6 quả

1 vỉ 6 quả

18.600đ

Trứng gà ta Ba Huân vỉ 6 quả
Trứng gà ta Ba Huân vỉ 6 quả

1 vỉ 6 quả

25.500đ

Trứng gà Gộc Ba Huân vỉ 10 quả
Trứng gà Gộc Ba Huân vỉ 10 quảTrứng gà Gộc Ba Huân vỉ 10 quả

1 vỉ 10 quả

 

Trứng vịt Ba Huân vỉ 10 quả
Trứng vịt Ba Huân vỉ 10 quảTrứng vịt Ba Huân vỉ 10 quả

1 vỉ 10 quả

 

Trứng vịt  V.Food vỉ 10 quả
Trứng vịt  V.Food vỉ 10 quảTrứng vịt V.Food vỉ 10 quả

1 vỉ 10 quả

 

Trứng vịt Ba Huân vỉ 6 quả
Trứng vịt Ba Huân vỉ 6 quảTrứng vịt Ba Huân vỉ 6 quả

1 vỉ 6 quả

 

Trứng vịt so V.Food vỉ 10 quả
Trứng vịt so V.Food vỉ 10 quảTrứng vịt so V.Food vỉ 10 quả

1 vỉ 10 quả