Các nhãn hiệu Thịt heo
Thịt đùi heo Vissan
-18%
Thịt đùi heo Vissan

1 kg

87.800đ

Thịt nạc heo xay Vissan
-18%
Thịt nạc heo xay Vissan

1 kg

91.800đ

Tim heo Vissan
Tim heo Vissan

1 kg

187.000đ

Phi lê heo Vissan
Phi lê heo Vissan

1 kg

135.000đ

Cật heo Vissan
Cật heo Vissan

1 kg

120.000đ

Xương ống heo Vissan
Xương ống heo Vissan

1 kg

80.000đ

Dựng heo Vissan
Dựng heo Vissan

1 kg

105.000đ

Thịt vai heo Vissan
Thịt vai heo Vissan

1 kg

95.000đ

Sườn già heo Vissan
Sườn già heo Vissan

1 kg

97.000đ

Giò heo rút xương Vissan
Giò heo rút xương Vissan

1 kg

105.000đ

Cốt lết heo Vissan
Cốt lết heo Vissan

1 kg

101.000đ

Chân bắp giò Vissan
Chân bắp giò Vissan

1 kg

90.000đ

Thịt nạc đùi heo Vissan
Thịt nạc đùi heo Vissan

1 kg

114.000đ

Thăn heo xông khói Vissan bịch 100g
Thăn heo xông khói Vissan bịch 100g

Bịch 100 g

26.100đ

Sườn non heo Vissan
Sườn non heo Vissan

1 kg

198.000đ

Ba rọi rút sườn Vissan
Ba rọi rút sườn Vissan

1 kg

165.000đ

Bắp bò Vissan
Bắp bò Vissan

1 kg

267.000đ

Bao tử heo Vissan
Bao tử heo VissanBao tử heo Vissan

1 kg

 

Phèo non heo Vissan
Phèo non heo VissanPhèo non heo Vissan

1 kg

 

Xương bộ heo Vissan
Xương bộ heo VissanXương bộ heo Vissan

1 kg

 

Thịt nách heo Vissan
Thịt nách heo VissanThịt nách heo Vissan

1 kg

 

Lưỡi heo Vissan
Lưỡi heo VissanLưỡi heo Vissan

1 kg

 

Sườn heo chặt Vissan
Sườn heo chặt VissanSườn heo chặt Vissan

1 kg