Các nhãn hiệu Thịt bò
Bắp bò Úc 250g
Bắp bò Úc 250g

1 bịch 250 g

105.000đ

Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 750g
Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 750g

1 hộp 750 g

197.000đ

Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 300g
Thịt ba chỉ bò Mỹ King BBQ hộp 300g

1 hộp 300 g

98.500đ

Dẻ sườn bò Mỹ King BBQ hộp 300g
Dẻ sườn bò Mỹ King BBQ hộp 300g

1 hộp 300 g

225.000đ

Nạm bò Vissan
Nạm bò Vissan

1 kg

170.000đ

Ba chỉ bò nhập khẩu 250g
Ba chỉ bò nhập khẩu 250g

1 gói 250 g

98.000đ

Gàu bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood bịch 300g
Gàu bò Mỹ đông lạnh T&P Freshfood bịch 300g

1 bịch 300 g

123.000đ