Sữa chua uống Dalat Milk dâu tây chai 500ml
-18%
Sữa chua uống Dalat Milk dâu tây chai 500ml

Chai 500 ml

24.500đ 30.000đ

Sữa chua Dalamilk hương đào hũ 100g
-18%
Sữa chua Dalamilk hương đào hũ 100g

Hũ 100 g

8.500đ

Sữa chua Dalat Milk có đường hũ 500g
-14%
Sữa chua Dalat Milk có đường hũ 500g

Hũ 500 g

32.500đ 38.000đ

Sữa chua Dalat Milk có đường hộp 100g
-13%
Sữa chua Dalat Milk có đường hộp 100g

Hũ 100 g

8.200đ 9.400đ

Sữa chua Dutch lady có đường hũ 100g
-11%
Sữa chua Dutch lady có đường hũ 100g

Hũ 100 g

4.900đ 5.500đ

Sữa chua Dalat Milk dâu tây hũ 100g
-11%
Sữa chua Dalat Milk dâu tây hũ 100g

Hũ 100 g

8.500đ 9.500đ

Sữa chua Dalat Milk nha đam hũ 100g
-11%
Sữa chua Dalat Milk nha đam hũ 100g

Hũ 100 g

8.500đ 9.500đ

Sữa chua Dalat Milk dâu tằm  hũ 100g
-11%
Sữa chua Dalat Milk dâu tằm hũ 100g

Hũ 100 g

8.500đ 9.500đ

Sữa chua Dalat Milk không đường hũ 100g
-8%
Sữa chua Dalat Milk không đường hũ 100g

Hũ 100 g

8.200đ 8.900đ

Sữa chua Zott Zottinos vị dâu lốc 4 hũ x 55g
-8%
Sữa chua Zott Zottinos vị dâu lốc 4 hũ x 55g

Lốc 4 hũ

27.400đ 29.800đ

Sữa chua Dutch Lady vị dâu tây hũ 100g
-7%
Sữa chua Dutch Lady vị dâu tây hũ 100g

Hũ 100 g

5.700đ 6.100đ

Sữa chua uống Betagen tự nhiên 140ml
Sữa chua uống Betagen tự nhiên 140ml

Chai 140 ml

9.500đ

Sữa chua Zottis dâu
Sữa chua Zottis dâu

Hộp 100 g

10.000đ

Sữa chua Elle & Vire trái cây thơm 125g
Sữa chua Elle & Vire trái cây thơm 125g

Hũ 125 g

18.900đ

Sữa chua nha đam Vinamilk hũ 100g
Sữa chua nha đam Vinamilk hũ 100g

Hũ 100 g

6.300đ

Sữa chua Vinamilk ít đường 100g
Sữa chua Vinamilk ít đường 100g

Hũ 100 g

5.400đ

Sữa chua đá Wel Yo tự nhiên bịch 50g
Sữa chua đá Wel Yo tự nhiên bịch 50g

Bịch 50 g

3.300đ

Sữa chua đá Wel Yo cam bịch 50g
Sữa chua đá Wel Yo cam bịch 50g

Bịch 50 g

3.300đ

Sữa chua đá Wel Yo chanh dây bịch 50g
Sữa chua đá Wel Yo chanh dây bịch 50g

Bịch 50 g

3.300đ

Sữa chua Elle & Vire vị tự nhiên 125g
Sữa chua Elle & Vire vị tự nhiên 125g

Hũ 125 g

18.900đ

Sữa chua ăn Ba Vì Nha Đam hũ 100g
Sữa chua ăn Ba Vì Nha Đam hũ 100g

Hũ 100 g

5.900đ

Sữa chua Vinamilk vị dâu hũ 100g
Sữa chua Vinamilk vị dâu hũ 100g

Hũ 100 g

6.000đ

Sữa chua nếp cẩm Vinamilk hũ 100g
Sữa chua nếp cẩm Vinamilk hũ 100g

Hũ 100 g

7.600đ