Phở bò Hà Nội Cung Đình gói 68g
-2%
Phở bò Hà Nội Cung Đình gói 68g

Gói 68 g

6.400đ 6.500đ

Phở bò Xưa & Nay gói 70g
Phở bò Xưa & Nay gói 70g

Gói 70 g

7.400đ

Phở gà ăn liền Đệ Nhất gói 65g
Phở gà ăn liền Đệ Nhất gói 65g

Gói 65 g

5.100đ

Phở bò Đệ Nhất gói 65g
Phở bò Đệ Nhất gói 65g

Gói 65 g

5.700đ

Phở nghêu Đệ Nhất gói 64g
Phở nghêu Đệ Nhất gói 64g

Gói 64 g

5.300đ

Hủ tiếu Nam Vang Như Ý gói 60g
Hủ tiếu Nam Vang Như Ý gói 60g

Gói 60 g

4.200đ

Hủ tiếu Nam Vang Vifon gói 65g
Hủ tiếu Nam Vang Vifon gói 65g

Gói 65 g

7.100đ

Bánh đa cua Vifon gói 60g
Bánh đa cua Vifon gói 60g

Gói 60 g

6.200đ

Hủ tiếu Nam Vang Gấu Đỏ gói 65g
Hủ tiếu Nam Vang Gấu Đỏ gói 65g

Gói 65 g

6.300đ

Phở thịt gà Vifon tô 120g
Phở thịt gà Vifon tô 120g

Tô 120 g

22.200đ

Phở gà Như Ý gói 65g
Phở gà Như Ý gói 65g

Gói 65 g

4.600đ

Miến chay ăn liền Bích Chi ly 50g
Miến chay ăn liền Bích Chi ly 50g

Ly 50 g

9.500đ

Phở gà ăn liền Miliket gói 60g
Phở gà ăn liền Miliket gói 60g

Gói 60 g

4.200đ

Phở bò Gấu Đỏ gói 62g
Phở bò Gấu Đỏ gói 62g

Gói 62 g

5.400đ

Bún tôm Vifon gói 65g
Bún tôm Vifon gói 65g

Gói 65 g

6.200đ

Bánh đa cua Vifon tô 125g
Bánh đa cua Vifon tô 125g

Tô 125 g

23.600đ

Hủ tiếu chay Như Ý gói 60g
Hủ tiếu chay Như Ý gói 60g

Gói 60 g

4.200đ

Bánh đa cua Hoàng Gia gói 120g
Bánh đa cua Hoàng Gia gói 120g

Gói 120 g

18.500đ

Phở bò Vifon tô 120g
Phở bò Vifon tô 120g

Tô 120 g

22.800đ

Phở bò ăn liền Bích Chi gói 60g
Phở bò ăn liền Bích Chi gói 60g

Gói 60 g

3.600đ

Phở gà ăn liền Bích Chi gói 60g
Phở gà ăn liền Bích Chi gói 60g

Gói 60 g

4.600đ

Hủ tiếu Nam Vang Nhịp Sống gói 70g
Hủ tiếu Nam Vang Nhịp Sống gói 70g

Gói 70 g

6.800đ

Phở bò Như Ý gói 65g
Phở bò Như Ý gói 65g

Gói 65 g

4.600đ

Bún gạo heo ăn liền Wai Wai gói 55g
Bún gạo heo ăn liền Wai Wai gói 55g

Gói 55 g

6.700đ

Bún tôm Thái Bích Chi gói 60g
Bún tôm Thái Bích Chi gói 60g

Gói 60 g

4.000đ

Bún mắm Hằng Nga gói 75g
Bún mắm Hằng Nga gói 75g

Gói 75 g

6.500đ

Miến chay ăn liền Bích Chi 60g
Miến chay ăn liền Bích Chi 60g

Gói 60 g

6.400đ

Phở bò Vifon gói 65g
Phở bò Vifon gói 65g

Gói 65 g

6.300đ

Miếng khô Hương Nam gói 300g
Miếng khô Hương Nam gói 300g

Gói 300 g

33.000đ

Hủ tiếu Nam Vang Bích Chi gói 60g
Hủ tiếu Nam Vang Bích Chi gói 60g

Gói 60 g

4.000đ

Hủ tiếu Như Ý vị bò kho gói 60g
Hủ tiếu Như Ý vị bò kho gói 60g

Gói 60 g

4.200đ

Miến gà ăn liền Bích Chi gói 60g
Miến gà ăn liền Bích Chi gói 60g

Gói 60 g

6.000đ

Bún cà ri gà Bích Chi gói 60g
Bún cà ri gà Bích Chi gói 60g

Gói 60 g

4.000đ

Phở gà ăn liền Vifon gói 65g
Phở gà ăn liền Vifon gói 65g

Gói 65 g

6.000đ

Phở chay Như Ý gói 65g
Phở chay Như Ý gói 65g

Gói 65 g

4.300đ

Bún mắm ăn liền Bích Chi gói 60g
Bún mắm ăn liền Bích Chi gói 60g

Gói 60 g

6.100đ

Bún riêu cua Vifon gói 80g
Bún riêu cua Vifon gói 80g

Gói 80 g

8.500đ

Bún giò heo Hằng Nga gói 75g
Bún giò heo Hằng Nga gói 75g

Gói 75 g

6.600đ

Bún bò huế Hằng Nga gói 75g
Bún bò huế Hằng Nga gói 75g

Gói 75 g

6.500đ

Bánh đa cua Bích Chi gói 60g
Bánh đa cua Bích Chi gói 60g

Gói 60 g

6.900đ