Các nhãn hiệu Nông sản khô
Nấm mèo nguyên tai Việt San gói 100g
Nấm mèo nguyên tai Việt San gói 100g

Gói 100 g

17.500đ

Nấm hương khô Việt San gói 80gr
Nấm hương khô Việt San gói 80gr

Gói 80 g

39.200đ

Nấm mèo đen sợi Việt San gói 100gr
Nấm mèo đen sợi Việt San gói 100gr

Gói 100 g

17.500đ

Táo đỏ Việt San gói 150g
Táo đỏ Việt San gói 150g

Gói 150 g

16.300đ

Nấm tuyết Phương Linh gói 30g
Nấm tuyết Phương Linh gói 30g

Gói 30 g

31.000đ

Nấm đông cô Phương Linh gói 50g
Nấm đông cô Phương Linh gói 50g

Gói 50 g

35.400đ

Táo Tàu Việt San gói 150g
Táo Tàu Việt San gói 150g

Gói 150 g

19.000đ

Phổ tai Việt San gói 100g
Phổ tai Việt San gói 100g

Gói 100 g

16.400đ

Bột báng Việt San gói 300g
Bột báng Việt San gói 300g

Gói 300 g

7.500đ

Củ cải khô Việt San gói 100g
Củ cải khô Việt San gói 100g

Gói 100 g

12.000đ