Bún tươi Auchan gói 300g
Bún tươi Auchan gói 300g

Gói 300 g

17.500đ

Bánh phở khô Việt San gói 300g
Bánh phở khô Việt San gói 300g

Gói 300 g

10.500đ

Bún khô Safoco gói 400g
Bún khô Safoco gói 400g

Gói 400 g

24.400đ

Bún tươi Safoco gói 150g
Bún tươi Safoco gói 150g

Gói 150 g

10.400đ

Bún tươi Safoco gói 300g
Bún tươi Safoco gói 300g

Gói 300 g

18.300đ

Bún xào Safoco gói 500g
Bún xào Safoco gói 500g

Gói 500 g

31.000đ

Mì trứng cao cấp Safoco gói 500g
Mì trứng cao cấp Safoco gói 500g

Gói 500 g

31.300đ

Mì trứng sợi nhỏ Safoco gói 500g
Mì trứng sợi nhỏ Safoco gói 500g

Gói 500 g

26.800đ

Mì trứng thượng hạng Safoco gói 200g
Mì trứng thượng hạng Safoco gói 200g

Gói 200 g

12.700đ

Mì xào cao cấp Safoco gói 500g
Mì xào cao cấp Safoco gói 500g

Gói 500 g

31.600đ

Mì rau củ sợi lớn Safoco gói 500g
Mì rau củ sợi lớn Safoco gói 500g

Gói 500 g

28.300đ

Bún gạo nàng hương Bích Chi gói 200g
Bún gạo nàng hương Bích Chi gói 200g

Gói 200 g

10.300đ

Mì Spaghetti Santa Lucia số 25 gói 500g
Mì Spaghetti Santa Lucia số 25 gói 500g

Gói 500 g

34.500đ

Bún gạo lức Duy Anh Foods gói 400g
Bún gạo lức Duy Anh Foods gói 400g

Gói 400 g

21.900đ

Mì không chiên Acecook gói 720g
Mì không chiên Acecook gói 720g

Gói 720 g

37.000đ

Phở khô Bích Chi Vina gói 200g
Phở khô Bích Chi Vina gói 200g

Gói 200 g

9.600đ

Mì trứng thượng hạng Safoco gói 400g
Mì trứng thượng hạng Safoco gói 400g

Gói 400 g

22.600đ

Bánh phở khô
Bánh phở khô

1 kg

42.000đ

Mì Spaghettini Barilla gói 500g
Mì Spaghettini Barilla gói 500g

Hộp 500 g

60.500đ

Mì ống Auchan gói 1kg
Mì ống Auchan gói 1kg

Gói 1 kg

54.900đ

Mì Ý Spaghetti Auchan gói 500g
Mì Ý Spaghetti Auchan gói 500g

Gói 500 g

39.900đ

Mì Ý Panzani gói 250g
Mì Ý Panzani gói 250g

Gói 250 g

25.800đ

Mì ý Panzani gói 400g
Mì ý Panzani gói 400g

Gói 400 g

36.500đ

Bún Bò Huế Hương Nam gói 340g
Bún Bò Huế Hương Nam gói 340g

Gói 340 g

21.900đ

Mì Ý Santa Lucia Linguine N.08 gói 500g
Mì Ý Santa Lucia Linguine N.08 gói 500g

Gói 500 g

33.000đ

Bún gạo Âu-Á Foods 1mm 275g
Bún gạo Âu-Á Foods 1mm 275g

Gói 275 g

17.500đ

Bún bò Huế Duy Anh gói 400g
Bún bò Huế Duy Anh gói 400g

Gói 400 g

18.500đ

Bún gạo Nhà Tôi gói 200g
Bún gạo Nhà Tôi gói 200g

Gói 200 g

19.000đ

Mì trứng Safoco nhỏ gói 500g
Mì trứng Safoco nhỏ gói 500g

Gói 500 g

26.800đ

Phở Âu Á Food 2.5mm gói 275g
Phở Âu Á Food 2.5mm gói 275g

Gói 275 g

18.000đ

Mì trứng sợi dẹp Âu Á Foods gói 450g
Mì trứng sợi dẹp Âu Á Foods gói 450g

Gói 450 g

30.000đ

Mì sợi nhỏ Ottogi gói 500g
Mì sợi nhỏ Ottogi gói 500g

Gói 500 g

47.500đ

Mì Ý Ottogi Bundle Spaghetti gói 500g
Mì Ý Ottogi Bundle Spaghetti gói 500g

Gói 500 g

29.600đ

Mì Ý Spaghetti San Remo No.5 gói 500g
Mì Ý Spaghetti San Remo No.5 gói 500g

Gói 500 g

38.500đ

Mì trứng sợi nhỏ Auchan gói 400g
Mì trứng sợi nhỏ Auchan gói 400g

Gói 400 g

19.900đ

Mì trứng thượng hạng Auchan gói 400g
Mì trứng thượng hạng Auchan gói 400g

Gói 400 g

20.900đ

Mì trứng sợi lớn Auchan gói 400g
Mì trứng sợi lớn Auchan gói 400g

Gói 400 g

19.900đ

Phở gạo lức 4mm Duy Anh foods gói 400g
Phở gạo lức 4mm Duy Anh foods gói 400g

Gói 400 g

22.500đ

Bún tươi Duy Anh gói 400g
Bún tươi Duy Anh gói 400g

Gói 400 g

18.600đ

Mì sợi trung Ottogi gói 500g
Mì sợi trung Ottogi gói 500g

Gói 500 g

50.500đ

Mì sợi lớn Spaghetti Ottogi gói 500g
Mì sợi lớn Spaghetti Ottogi gói 500g

Gói 500 g

50.200đ

Mì sợi nhỏ Spaghetti Ottogi gói 900g
Mì sợi nhỏ Spaghetti Ottogi gói 900g

Gói 900 g

79.700đ

Mì Spaghetti Fiamma Số 3 gói 500g
Mì Spaghetti Fiamma Số 3 gói 500g

Gói 500 g

30.400đ

Mì trứng sợi lớn Âu Á Foods gói 450g
Mì trứng sợi lớn Âu Á Foods gói 450g

Gói 450 g

32.500đ

Bún tàu  Việt San lọn lớn gói 180g
Bún tàu Việt San lọn lớn gói 180g

Gói 180 g

16.200đ

Bún gạo khô Wai Wai gói 200g
Bún gạo khô Wai Wai gói 200g

Gói 200 g

16.000đ

Phở khô Vị Hương gói 500g
Phở khô Vị Hương gói 500g

Gói 500 g

20.800đ

Mì rau củ sợi nhỏ Safoco gói 500g
Mì rau củ sợi nhỏ Safoco gói 500g

Gói 500 g

26.700đ

Mì trứng sợi lớn Safoco gói 500g
Mì trứng sợi lớn Safoco gói 500g

Gói 500 g

26.200đ

Mì chay Âu Á Foods sợi 3mm gói 360g
Mì chay Âu Á Foods sợi 3mm gói 360g

Gói 360 g

24.000đ

Mì Ý Angel Hair Barilla hộp 500g
Mì Ý Angel Hair Barilla hộp 500gMì Ý Angel Hair Barilla hộp 500g

Hộp 500 g