Các nhãn hiệu Mắm các loại
Mắm tôm chua Sông Hương hũ 430g
Mắm tôm chua Sông Hương hũ 430g

Hũ 430 g

112.000đ

Mắm tôm Bắc Sông Hương hũ 200g
Mắm tôm Bắc Sông Hương hũ 200g

Hũ 200 g

21.800đ

Mắm nêm xay Sông Hương chai 250g
Mắm nêm xay Sông Hương chai 250g

Chai 250 g

27.400đ

Mắm ruốc Huế Ngọc Liên hũ 250g
Mắm ruốc Huế Ngọc Liên hũ 250g

Hũ 250 g

29.800đ

Mắm ruốc Huế Sông Hương hũ 430g
Mắm ruốc Huế Sông Hương hũ 430g

Hũ 430 g

45.000đ

Mắm tôm chua Sông Hương hũ 220g
Mắm tôm chua Sông Hương hũ 220g

Hũ 220 g

56.000đ

Tôm chua Ngọc Liên hũ 430g
Tôm chua Ngọc Liên hũ 430g

Hũ 430 g

109.000đ

Mắm tôm Bắc Ngọc Liên chai 220g
Mắm tôm Bắc Ngọc Liên chai 220g

Chai 220 g

20.700đ

Mắm ruốc chà Sông Hương hũ 200g
Mắm ruốc chà Sông Hương hũ 200g

Hũ 200 g

41.000đ

Mắm cá cơm Sông Hương hũ 440g
Mắm cá cơm Sông Hương hũ 440g

Hũ 440 g

44.000đ

Chao Bông mai hũ nhựa 170g
Chao Bông mai hũ nhựa 170g

Hũ 170 g

13.000đ

Chao Bông Mai hũ nhựa 250g
Chao Bông Mai hũ nhựa 250g

Hũ 250 g

16.400đ

Mắm ruốc Huế Sông Hương hũ 200g
Mắm ruốc Huế Sông Hương hũ 200g

Hũ 200 g

25.900đ

Mắm nêm pha sẵn Thuận Phát chai 250ml
Mắm nêm pha sẵn Thuận Phát chai 250ml

Chai 250 ml

16.800đ

Mắm nêm pha sẵn Thuận Phát chai 150ml
Mắm nêm pha sẵn Thuận Phát chai 150ml

Chai 150 ml

13.500đ

Chao Bông Mai đặc biệt 400g
Chao Bông Mai đặc biệt 400g

Hũ 400 g

26.000đ