Các nhãn hiệu Mắm các loại
Mắm nêm pha sẵn Ngọc Liên chai 250ml
-7%
Mắm nêm pha sẵn Ngọc Liên chai 250ml

1 chai 250 ml

21.500đ 23.100đ

Mắm tôm chua Sông Hương hũ 430g
Mắm tôm chua Sông Hương hũ 430g

1 hũ 430 g

112.000đ

Mắm tôm Bắc Sông Hương hũ 200g
Mắm tôm Bắc Sông Hương hũ 200g

1 hũ 200 g

21.800đ

Mắm nêm xay Sông Hương chai 250g
Mắm nêm xay Sông Hương chai 250g

1 chai 250 g

27.400đ

Mắm ruốc Huế Ngọc Liên hũ 250g
Mắm ruốc Huế Ngọc Liên hũ 250g

1 hũ 250 g

29.800đ

Mắm ruốc Huế Sông Hương hũ 430g
Mắm ruốc Huế Sông Hương hũ 430g

1 hũ 430 g

45.000đ

Mắm tôm chua Sông Hương hũ 220g
Mắm tôm chua Sông Hương hũ 220g

1 hũ 220 g

56.000đ

Tôm chua Ngọc Liên hũ 430g
Tôm chua Ngọc Liên hũ 430g

1 hũ 430 g

109.000đ

Mắm tôm Bắc Ngọc Liên chai 220g
Mắm tôm Bắc Ngọc Liên chai 220g

1 chai 220 g

20.700đ

Mắm ruốc chà Sông Hương hũ 200g
Mắm ruốc chà Sông Hương hũ 200g

1 hũ 200 g

41.000đ

Mắm cá cơm Sông Hương hũ 440g
Mắm cá cơm Sông Hương hũ 440g

1 hũ 440 g

44.000đ

Chao Bông mai hũ nhựa 170g
Chao Bông mai hũ nhựa 170g

1 hũ 170 g

13.000đ

Chao Bông Mai hũ nhựa 250g
Chao Bông Mai hũ nhựa 250g

1 hũ 250 g

16.400đ

Mắm ruốc Huế Sông Hương hũ 200g
Mắm ruốc Huế Sông Hương hũ 200g

1 hũ 200 g

25.900đ

Mắm nêm pha sẵn Thuận Phát chai 250ml
Mắm nêm pha sẵn Thuận Phát chai 250ml

1 chai 250 ml

16.800đ

Mắm nêm pha sẵn Thuận Phát chai 150ml
Mắm nêm pha sẵn Thuận Phát chai 150ml

1 chai 150 ml

13.500đ

Chao Bông Mai đặc biệt 400g
Chao Bông Mai đặc biệt 400g

1 hũ 400 g

26.000đ