Các nhãn hiệu Lạp xưởng
Lạp xưởng Vissan 3 bông mai gói 200g
-15%
Lạp xưởng Vissan 3 bông mai gói 200g

1 gói 200 g

29.800đ 35.000đ

Lạp xưởng Vissan gói 500g
-13%
Lạp xưởng Vissan gói 500g

1 gói 500 g

79.500đ 91.500đ

Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g
-11%
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 500g

1 gói 500 g

91.700đ

Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 200g
-8%
Lạp xưởng Mai Quế Lộ Vissan gói 200g

1 gói 200 g

37.600đ 40.700đ

Lạp xưởng Vissan 3 bông mai gói 500g
-7%
Lạp xưởng Vissan 3 bông mai gói 500g

1 gói 500 g

73.300đ 79.200đ

Lạp xưởng Vissan gói 200g
-2%
Lạp xưởng Vissan gói 200g

1 gói 200 g

34.200đ 35.000đ

Lạp xưởng tôm Vissan gói 200g
Lạp xưởng tôm Vissan gói 200g

1 gói 200 g

54.800đ

Lạp xưởng tôm Vissan gói 500g
Lạp xưởng tôm Vissan gói 500g

1 gói 500 g

135.900đ

Lạp xưởng tươi Vissan bịch 500g
Lạp xưởng tươi Vissan bịch 500g

1 bịch 500 g

113.400đ