Khô bò miếng Tứ Xuyên
-24%
Khô bò miếng Tứ Xuyên

1 kg

569.000đ 748.000đ

Thịt bò khô xé sợi Tiến Nga hộp 125g
Thịt bò khô xé sợi Tiến Nga hộp 125g

1 hộp 125 g

65.900đ

Mực tẩm gia vị Bento gói 6g
Mực tẩm gia vị Bento gói 6g

1 gói 6 g

7.200đ

Mực cán tẩm gia vị Tiến Nga gói 20g
Mực cán tẩm gia vị Tiến Nga gói 20g

1 gói 20 g

12.200đ

Snack mực tẩm gia vị Thái Bento gói 24g
Snack mực tẩm gia vị Thái Bento gói 24g

1 gói 24 g

24.500đ

Khô bò sợi vị cà ri Tuyền Ký gói 55g
Khô bò sợi vị cà ri Tuyền Ký gói 55g

1 gói 55 g

26.000đ

Cá cơm tẩm mè
Cá cơm tẩm mè

1 hũ 200 g

84.000đ

Cá mai tẩm mè 120g
Cá mai tẩm mè 120g

1 hũ 120 g

48.500đ

Cá đù cháy tỏi
Cá đù cháy tỏi

1 hũ 120 g

68.000đ

Cá bống cắt nướng
Cá bống cắt nướng

1 hũ 200 g

88.900đ

Cá mai mè Damex hộp 175g
Cá mai mè Damex hộp 175g

1 hộp 175 g

51.500đ

Thịt bò khô Tiến Nga hộp 100g
Thịt bò khô Tiến Nga hộp 100g

1 hộp 100 g

49.900đ

Cá chai nướng Seafood Việt Nam gói 70g
Cá chai nướng Seafood Việt Nam gói 70g

1 gói 70 g

37.800đ

Khô bò Gia Định hộp 100g
Khô bò Gia Định hộp 100g

1 hộp 100 g

42.400đ

Khô bò Gia Định hộp 200g
Khô bò Gia Định hộp 200g

1 hộp 200 g

80.000đ

Cá bò nướng cay Seafood gói 30g
Cá bò nướng cay Seafood gói 30g

1 gói 30 g

32.600đ