Nui gạo ống xéo Safoco 400g
Nui gạo ống xéo Safoco 400g

Gói 400 g

26.000đ

Nui ống lớn Safoco gói 200g
Nui ống lớn Safoco gói 200g

Gói 200 g

11.600đ

Miến đậu xanh Việt San gói 300g
Miến đậu xanh Việt San gói 300g

Gói 300 g

16.000đ

Miến dong Việt San gói 300g
Miến dong Việt San gói 300g

Gói 300 g

22.500đ

Nui xoắn Panzani 250g
Nui xoắn Panzani 250g

Gói 250 g

27.000đ

Nui lớn Safoco gói 400g
Nui lớn Safoco gói 400g

Gói 400 g

22.900đ

Miến đậu xanh Bích Chi gói 200g
Miến đậu xanh Bích Chi gói 200g

Gói 200 g

18.200đ

Hủ tiếu bột lọc Bích Chi gói 200g
Hủ tiếu bột lọc Bích Chi gói 200g

Gói 200 g

9.200đ

Nui ống rau củ Safoco gói 200g
Nui ống rau củ Safoco gói 200g

Gói 200 g

11.500đ

Miến Phú Hương yến tiệc gói 210g
Miến Phú Hương yến tiệc gói 210g

Gói 210 g

30.000đ

Nui dạng tôm khô rau củ Safoco gói 200g
Nui dạng tôm khô rau củ Safoco gói 200g

Gói 200 g

11.600đ

Nui nấu ăn liền Safoco gói 60g
Nui nấu ăn liền Safoco gói 60g

Gói 60 g

5.300đ

Nui Penne hiệu San Remo No.18 gói 500g
Nui Penne hiệu San Remo No.18 gói 500g

Gói 500 g

38.500đ

Miến mộc đen/ Miến dong
Miến mộc đen/ Miến dong

1 kg

96.000đ

Nui sò Auchan gói 500g
Nui sò Auchan gói 500g

Gói 500 g

39.900đ

Nui ống Auchan gói 500g
Nui ống Auchan gói 500g

Gói 500 g

39.900đ

Miến tàu xếp Phương Linh bịch 250g
Miến tàu xếp Phương Linh bịch 250g

Bịch 250 g

35.400đ

Nui gạo Safoco gói 400g
Nui gạo Safoco gói 400g

Gói 400 g

23.700đ

Nui ống Penne Rigate Panzani gói 400g
Nui ống Penne Rigate Panzani gói 400g

Gói 400 g

40.500đ

Nui Ý Pasta Zara (Sò 24) gói 500g
Nui Ý Pasta Zara (Sò 24) gói 500g

Gói 500 g

44.500đ

Miến đậu nguyên chất Duy Anh 250g
Miến đậu nguyên chất Duy Anh 250g

Gói 250 g

17.500đ

Miến Hà Nội Phương Linh gói 150g
Miến Hà Nội Phương Linh gói 150g

Gói 150 g

18.300đ

Nui xoăn rau củ Safoco bịch 300g
Nui xoăn rau củ Safoco bịch 300g

Bịch 300 g

17.400đ

Miến cao cấp Bích Chi gói 200g
Miến cao cấp Bích Chi gói 200g

Gói 200 g

15.100đ

Nui xoắn Panzani gói 400g
Nui xoắn Panzani gói 400g

Gói 400 g

39.500đ

Nui đậu xanh Auchan gói 400g
Hàng tuyểnNui đậu xanh Auchan gói 400g

Gói 400 g

20.800đ

Miến khô trắng Hương Nam 22cm gói 250g
Miến khô trắng Hương Nam 22cm gói 250g

Gói 250 g

18.500đ

Nui xoắn vàng
Nui xoắn vàng

1 kg

34.000đ

Nui ống 50 Pasta Zara gói 500g
Nui ống 50 Pasta Zara gói 500g

Gói 500 g

44.500đ

Nui gạo Auchan gói 400g
Nui gạo Auchan gói 400g

Gói 400 g

22.500đ

Nui đậu xanh Auchan Macaroni gói 300g
Hàng tuyểnNui đậu xanh Auchan Macaroni gói 300g

Gói 300 g

15.600đ

Nui đậu xanh Auchan Macaroni gói 200g
Hàng tuyểnNui đậu xanh Auchan Macaroni gói 200g

Gói 200 g

9.800đ

Nui ống tre Barilla Penne hộp 500g
Nui ống tre Barilla Penne hộp 500g

Gói 500 g

63.000đ

Nui ống Ottogi gói 500g
Nui ống Ottogi gói 500g

Gói 500 g

29.600đ

Nui nơ Auchan Farfalle gói 500g
Nui nơ Auchan Farfalle gói 500g

Gói 500 g

42.000đ

Nui ống Panzani Penne Rigate gói 250g
Nui ống Panzani Penne Rigate gói 250g

Gói 250 g

26.500đ

Nui Barilla Farfalle hộp 500g
Nui Barilla Farfalle hộp 500g

Hộp 500 g

64.100đ

Nui sao Safoco gói 200g
Nui sao Safoco gói 200g

Gói 200 g

11.500đ

Nui tôm khô Safoco đặc biệt gói 200g
Nui tôm khô Safoco đặc biệt gói 200g

Gói 200 g

11.800đ

Nui vỏ sò Safoco Macaroni gói 200g
Nui vỏ sò Safoco Macaroni gói 200g

Gói 200 g

11.800đ

Nui ống lớn Safoco đặc biệt gói 400g
Nui ống lớn Safoco đặc biệt gói 400g

Gói 400 g

25.200đ

Nui tôm khô Safoco đặc biệt gói 200g
Nui tôm khô Safoco đặc biệt gói 200g

Gói 200 g

11.500đ

Nui sò Barilla Gnocchi số 85 gói 500g
Nui sò Barilla Gnocchi số 85 gói 500g

Hộp 500 g

64.100đ

Nui nhỏ rau củ Safoco gói 200g
Nui nhỏ rau củ Safoco gói 200g

Gói 200 g

11.800đ

Nui xoắn Safoco Macaroni gói 300g
Nui xoắn Safoco Macaroni gói 300g

Gói 300 g

18.700đ

Miến tàu vắt Phương Linh gói 100g
Miến tàu vắt Phương Linh gói 100g

Gói 100 g

14.500đ

Phở ăn liền Duy Anh Foods gói 300g
Phở ăn liền Duy Anh Foods gói 300g

Gói 300 g

14.300đ

Bún khô Auchan gói 400g
Bún khô Auchan gói 400g

Gói 400 g

23.500đ