Các nhãn hiệu Há cảo
Há cảo Cholimex gói 300g
Há cảo Cholimex gói 300g

Gói 300 g

32.500đ

Há cảo chay Cầu Tre gói 500g
Há cảo chay Cầu Tre gói 500g

Gói 500 g

36.500đ

Há cảo Mini Cầu Tre gói 500g
Há cảo Mini Cầu Tre gói 500g

Gói 500 g

53.600đ

Há cảo Vissan gói 250g
Há cảo Vissan gói 250g

Gói 250 g

23.000đ

Há cảo Cầu Tre gói 500g
Há cảo Cầu Tre gói 500g

Gói 500 g

43.000đ

Há cảo xá xíu Agrex gói 300g
Há cảo xá xíu Agrex gói 300g

Gói 300 g

49.700đ

Há cảo Bamboo tôm hẹ gói 250g
Há cảo Bamboo tôm hẹ gói 250g

Gói 250 g

26.500đ

Há cảo Bamboo tôm gói 270g
Há cảo Bamboo tôm gói 270g

Gói 270 g

39.000đ

Há cảo Baby Bamboo gói 300g
Há cảo Baby Bamboo gói 300g

Gói 300 g

34.200đ