Gạo thơm bông dừa Tấn Vương túi 5kg
-25%
Gạo thơm bông dừa Tấn Vương túi 5kg

Túi 5 kg

77.000đ

Gạo nàng Hoa
-23%
Gạo nàng Hoa

1 kg

13.900đ

Gạo thơm đặc sản Sóc Trăng ST21
-22%
Gạo thơm đặc sản Sóc Trăng ST21

1 kg

19.500đ

Gạo nàng hương Auchan túi 5kg
Hàng tuyển
-13%
Gạo nàng hương Auchan túi 5kg

Túi 5 kg

75.900đ 87.500đ

Gạo Nàng Thơm Auchan túi 2kg
-11%
Gạo Nàng Thơm Auchan túi 2kg

Túi 2 kg

34.900đ 39.000đ

Gạo mầm Vibigaba nghệ hộp 1kg
Gạo mầm Vibigaba nghệ hộp 1kg

Hộp 1 kg

78.000đ

Gạo thơm jasmine Tấn Vương túi 5kg
Gạo thơm jasmine Tấn Vương túi 5kg

Túi 5 kg

77.500đ

Nếp thái Việt san túi 1kg
Nếp thái Việt san túi 1kg

Túi 1 kg

26.000đ

Nếp Bắc PMt túi 1kg
Nếp Bắc PMt túi 1kg

Túi 1 kg

39.200đ

Nếp tóc thơm PMT túi 1kg
Nếp tóc thơm PMT túi 1kg

Túi 1 kg

34.500đ

Gạo thơm Nàng Quỳnh ITA túi 2kg
Gạo thơm Nàng Quỳnh ITA túi 2kg

Túi 2 kg

61.000đ

Gạo tấm thơm Việt San túi 1kg
Gạo tấm thơm Việt San túi 1kg

Túi 1 kg

19.000đ

Gạo tấm thơm PMT túi 2kg
Gạo tấm thơm PMT túi 2kg

Túi 2 kg

42.000đ

Nếp sáp PTM túi 1kg
Nếp sáp PTM túi 1kg

Túi 1 kg

28.500đ

Gạo thơm Joko giống Nhật
Gạo thơm Joko giống Nhật

1 kg

24.000đ

Gạo tám thơm Điện Biên
Gạo tám thơm Điện Biên

1 kg

25.000đ

Gạo tám thơm Hải Hậu
Gạo tám thơm Hải Hậu

1 kg

24.500đ

Nếp Ngỗng PMT gói 2kg
Nếp Ngỗng PMT gói 2kg

Gói 2 kg

61.400đ

Gạo thơm jasmine Auchan túi 5kg
Hàng tuyểnGạo thơm jasmine Auchan túi 5kg

Túi 5 kg

77.000đ

Nếp ngỗng Việt San túi 1kg
Nếp ngỗng Việt San túi 1kg

Túi 1 kg

30.000đ

Nếp Bắc Viet San gói 1kg
Nếp Bắc Viet San gói 1kg

Bịch 1 kg

30.800đ

Nếp Ngỗng PMT gói 1kg
Nếp Ngỗng PMT gói 1kg

Gói 1 kg

32.400đ

Gạo tấm thơm PMT bịch 1kg
Gạo tấm thơm PMT bịch 1kg

Bịch 1 kg

22.000đ

Gạo nếp ngỗng
Gạo nếp ngỗng

1 kg

19.800đ

Gạo thơm ADC hương sữa túi 10kg
Gạo thơm ADC hương sữa túi 10kg

Túi 10 kg

215.000đ

Gạo thơm ADC hương sữa túi 5kg
Gạo thơm ADC hương sữa túi 5kg

Túi 5 kg

112.000đ

Gạo nàng thơm Chợ Đào
Gạo nàng thơm Chợ Đào

1 kg

18.500đ

Gạo trắng hạt dài Auchan túi 5kg
Giá tốtGạo trắng hạt dài Auchan túi 5kg

Túi 5 kg

59.000đ

Gạo nếp cái hoa vàng
Gạo nếp cái hoa vàng

1 kg

32.000đ

Gạo nàng thơm Auchan túi 5kg
Hàng tuyểnGạo nàng thơm Auchan túi 5kg

Túi 5 kg

93.100đ

Gạo thơm ADC Tứ Qúy túi 5kg
Gạo thơm ADC Tứ Qúy túi 5kg

Túi 5 kg

108.000đ

Gạo Thơm Nàng Mai ITA bịch 2kg
Gạo Thơm Nàng Mai ITA bịch 2kg

Bịch 2 kg

62.000đ

Gạo mầm Vibigaba hộp 1kg
Gạo mầm Vibigaba hộp 1kg

Hộp 1 kg

73.200đ

Gạo thơm nàng Yến ITA túi 5kg
Gạo thơm nàng Yến ITA túi 5kg

Túi 5 kg

158.000đ

Gạo tấm nàng Yến ITA túi 2kg
Gạo tấm nàng Yến ITA túi 2kg

Túi 2 kg

38.500đ

Gạo thơm nàng đào ITA túi 5kg
Gạo thơm nàng đào ITA túi 5kg

Túi 5 kg

160.000đ

Gạo sữa mai vàng Tấn Vương túi 5kg
Gạo sữa mai vàng Tấn Vương túi 5kg

Túi 5 kg

109.500đ

Gạo Thái Lan
Gạo Thái Lan

1 kg

19.000đ

Gạo Thái Lan Na Siam Hom Mali túi 5kg
Gạo Thái Lan Na Siam Hom Mali túi 5kg

Túi 5 kg

248.000đ

Nếp Bắc PMT gói 2kg
Nếp Bắc PMT gói 2kgNếp Bắc PMT gói 2kg

Gói 2 kg

 

Gạo lức thơm PMT túi 1kg
Gạo lức thơm PMT túi 1kgGạo lức thơm PMT túi 1kg

Túi 1 kg

 

Gạo lức thơm PMT bịch 2 kg
Gạo lức thơm PMT bịch 2 kgGạo lức thơm PMT bịch 2 kg

Bịch 2 kg