Các nhãn hiệu Dụng cụ, thiết bị y tế
Bông ráy tai Lovely 175Z
Bông ráy tai Lovely 175Z

1 gói

11.500đ

Bông y tế Bạch Tuyết gói 25g
Bông y tế Bạch Tuyết gói 25g

1 gói 25 g

6.600đ

Bông ráy tai Lovely hộp 80 cây
Bông ráy tai Lovely hộp 80 cây

1 hộp 80 cây

9.700đ

Tăm bông ráy tai Meriday hộp 200 cây
Tăm bông ráy tai Meriday hộp 200 cây

1 hộp 200 cây

15.400đ

Bông ráy tai Lovely hộp 220 que
Bông ráy tai Lovely hộp 220 que

1 hộp

18.000đ

Tăm bông Diva giấy 100 que
Tăm bông Diva giấy 100 que

1 gói 100 cây

12.000đ

Tăm bông Niva hộp 100 que
Tăm bông Niva hộp 100 que

1 hộp

12.500đ

Tăm bông Diva Baby lốc 10 gói
Tăm bông Diva Baby lốc 10 gói

1 lốc 10 gói

36.500đ

Bông ráy tai Lovely hũ 200 cây
Bông ráy tai Lovely hũ 200 cây

1 hũ 200 cây

9.100đ

Tăm bông Diva tròn nhựa 200 que
Tăm bông Diva tròn nhựa 200 que

1 hộp 200 cây

27.300đ

Tăm bông ráy tai merigo hộp 330 que
Tăm bông ráy tai merigo hộp 330 que

1 hộp

17.000đ

Tăm bông ráy tai Merigo hộp 120 que
Tăm bông ráy tai Merigo hộp 120 que

1 hộp

9.400đ

Bông ráy tai cho bé Baby World hộp 170 cây
Bông ráy tai cho bé Baby World hộp 170 cây

1 hộp 170 cây

15.500đ

Bông y tế Bạch Tuyết
Bông y tế Bạch Tuyết

1 gói 45 g

12.000đ

Bông ráy tai cho bé Baby World hộp 80 cây
Bông ráy tai cho bé Baby World hộp 80 cây

1 hộp 80 cây

9.000đ

Bông y tế Quick - Nurse gói 25g
Bông y tế Quick - Nurse gói 25g

1 gói 25 g

9.500đ

Bông y tế Quick - Nurse gói 50g
Bông y tế Quick - Nurse gói 50g

1 gói 50 g

16.000đ

Khẩu trang y tế 3 lớp Meriday gói 10 cái
Khẩu trang y tế 3 lớp Meriday gói 10 cái

1 gói 10 sản phẩm

8.200đ

Bông ráy tai Lovely hộp 300 cây
Bông ráy tai Lovely hộp 300 cây

1 hộp 300 cây

23.100đ

Bộ 3 khẩu trang Auchan
Bộ 3 khẩu trang Auchan

1 bộ 3 cái

41.000đ

Tăm bông trẻ em Diva Baby hộp 160 cây
Tăm bông trẻ em Diva Baby hộp 160 cây

1 hộp 160 cây

17.000đ

Bảo vệ bắp chân JE063
Bảo vệ bắp chân JE063

1 hộp 1 sản phẩm

65.000đ

Bảo vệ mắt cá chân 1176
Bảo vệ mắt cá chân 1176

1 hộp 1 sản phẩm

75.000đ

Kềm Nghĩa cắt móng M-401
Kềm Nghĩa cắt móng M-401

1 cái

58.000đ

Tăm bông Niva NL gói 100 que
Tăm bông Niva NL gói 100 que

1 gói

6.800đ

Bông ráy tai Auchan gói 160 cây
Bông ráy tai Auchan gói 160 câyBông ráy tai Auchan gói 160 cây

1 gói 160 cây