Các nhãn hiệu Dụng cụ, thiết bị y tế
Bông ráy tai Lovely 175Z
Bông ráy tai Lovely 175Z

1 gói

11.500đ

Bông y tế Bạch Tuyết gói 25g
Bông y tế Bạch Tuyết gói 25g

Gói 25 g

7.500đ

Bông ráy tai Lovely hộp 80 cây
Bông ráy tai Lovely hộp 80 cây

Hộp 80 cây

9.700đ

Tăm bông ráy tai Meriday hộp 200 cây
Tăm bông ráy tai Meriday hộp 200 cây

Hộp 200 cây

15.400đ

Bông ráy tai Lovely hộp 220 que
Bông ráy tai Lovely hộp 220 que

1 hộp

18.000đ

Tăm bông Diva giấy 100 que
Tăm bông Diva giấy 100 que

Gói 100 cây

12.000đ

Tăm bông Niva hộp 100 que
Tăm bông Niva hộp 100 que

1 hộp

12.500đ

Tăm bông Diva Baby lốc 10 gói
Tăm bông Diva Baby lốc 10 gói

Lốc 10 gói

36.500đ

Bông ráy tai Lovely hũ 200 cây
Bông ráy tai Lovely hũ 200 cây

Hũ 200 cây

9.100đ

Tăm bông Diva tròn nhựa 200 que
Tăm bông Diva tròn nhựa 200 que

Hộp 200 cây

27.300đ

Tăm bông ráy tai merigo hộp 330 que
Tăm bông ráy tai merigo hộp 330 que

1 hộp

17.000đ

Tăm bông ráy tai Merigo hộp 120 que
Tăm bông ráy tai Merigo hộp 120 que

1 hộp

9.400đ

Bông ráy tai cho bé Baby World hộp 170 cây
Bông ráy tai cho bé Baby World hộp 170 cây

Hộp 170 cây

15.500đ

Bông y tế Bạch Tuyết
Bông y tế Bạch Tuyết

Gói 45 g

12.000đ

Bông ráy tai cho bé Baby World hộp 80 cây
Bông ráy tai cho bé Baby World hộp 80 cây

Hộp 80 cây

9.000đ

Bông y tế Quick - Nurse gói 25g
Bông y tế Quick - Nurse gói 25g

Gói 25 g

9.500đ

Khẩu trang y tế 3 lớp Meriday gói 10 cái
Khẩu trang y tế 3 lớp Meriday gói 10 cái

Gói 10 sản phẩm

8.900đ

Bông ráy tai Lovely hộp 300 cây
Bông ráy tai Lovely hộp 300 cây

Hộp 300 cây

23.100đ

Bộ 3 khẩu trang Auchan
Bộ 3 khẩu trang Auchan

Bộ 3 cái

25.000đ

Tăm bông trẻ em Diva Baby hộp 160 cây
Tăm bông trẻ em Diva Baby hộp 160 cây

Hộp 160 cây

17.000đ

Bảo vệ bắp chân JE063
Bảo vệ bắp chân JE063

Hộp 1 sản phẩm

65.000đ

Bảo vệ mắt cá chân 1176
Bảo vệ mắt cá chân 1176

Hộp 1 sản phẩm

75.000đ

Bông ráy tai Auchan gói 160 cây
Bông ráy tai Auchan gói 160 cây

Gói 160 cây

11.000đ

Kềm Nghĩa cắt móng M-401
Kềm Nghĩa cắt móng M-401

1 cái

58.000đ

Tăm bông Niva NL gói 100 que
Tăm bông Niva NL gói 100 que

1 gói

6.800đ