Các nhãn hiệu Đồ ăn nấu sẵn
Bánh Flan Ánh Hồng lốc 6 hũ
Bánh Flan Ánh Hồng lốc 6 hũ

Lốc 6 hũ

36.500đ

Sương sáo Taisun ăn liền lon 255g
Sương sáo Taisun ăn liền lon 255g

Lon 255 g

18.400đ

Bánh Flan Ánh Hồng lốc 10 hộp x 56g
Bánh Flan Ánh Hồng lốc 10 hộp x 56g

Lốc 10 hộp

60.200đ

Bánh Flan Ánh Hồng lốc 2 hộp x 100g
Bánh Flan Ánh Hồng lốc 2 hộp x 100g

Lốc 2 hộp

21.000đ

Cơm ăn liền Hetbahn hộp 210g
Cơm ăn liền Hetbahn hộp 210g

Hộp 210 g

24.300đ

Bánh flan caramen Ánh Hồng lốc 2 hộp x 80g
Bánh flan caramen Ánh Hồng lốc 2 hộp x 80g

Lốc 2 hộp

21.500đ

Cơm nắm heo sốt Yuzu gói 100g
Cơm nắm heo sốt Yuzu gói 100g

Gói 100 g

16.000đ

Cơm nắm cá hồi sốt Teriyaki gói 100g
Cơm nắm cá hồi sốt Teriyaki gói 100g

Gói 100 g

17.000đ

Tai Heo Muối 200g
Tai Heo Muối 200g

Gói 200 g

66.500đ