Các nhãn hiệu Các loại thịt khác
Ếch làm sạch
-24%
Ếch làm sạch

1 kg

68.000đ

Thịt Đà điểu Khatoco gói 500g
Thịt Đà điểu Khatoco gói 500g

Gói 500 g

135.000đ

Thịt đà điểu fillet Khatoco bịch 500g
Thịt đà điểu fillet Khatoco bịch 500g

Bịch 500 g

142.000đ

JamBon đùi Vissan gói 200g
JamBon đùi Vissan gói 200g

Gói 200 g

41.300đ

Ức vịt San Hà
Ức vịt San Hà
Ức vịt San Hà

1 kg

 

Lòng vịt San Hà
Lòng vịt San Hà
Lòng vịt San Hà

1 kg