Các nhãn hiệu Các loại thịt khác
Thịt Đà điểu Khatoco gói 500g
Thịt Đà điểu Khatoco gói 500g

1 gói 500 g

135.000đ

Ức vịt San Hà
Ức vịt San Hà

1 khay

49.400đ

Ếch làm sạch
Ếch làm sạch

1 kg

89.000đ

JamBon đùi Vissan gói 200g
JamBon đùi Vissan gói 200g

1 gói 200 g

41.300đ

Lòng vịt San Hà
Lòng vịt San Hà
Lòng vịt San Hà

1 khay