Cá trứng Ichiban gói 200g
-27%
Cá trứng Ichiban gói 200g

1 gói 200 g

18.500đ 25.500đ

Cá Basa không đầu
-15%
Cá Basa không đầu

1 Con

51.800đ

Cá Saba tẩm sa tế Ichiban gói 500-650g
-9%
Cá Saba tẩm sa tế Ichiban gói 500-650g

1 gói

54.400đ 59.500đ

Đầu cá hồi Nauy Hải Hòa gói 400 - 450g
Đầu cá hồi Nauy Hải Hòa gói 400 - 450g

1 gói 400 g

27.800đ

Cá hồi cắt khúc Đôi Đũa Vàng gói 300g
Cá hồi cắt khúc Đôi Đũa Vàng gói 300g

1 gói 300 g

162.300đ

Cá mập sữa sụn đầu Đại Nam 500g
Cá mập sữa sụn đầu Đại Nam 500g

1 gói 500 g

72.000đ

Cá cơm đông lạnh Phú Thạnh 200g
Cá cơm đông lạnh Phú Thạnh 200g

1 gói 200 g

19.300đ

Đầu cá hồi Phi Long Ichiban bịch 400-500g
Đầu cá hồi Phi Long Ichiban bịch 400-500g

1 bịch 400 g

35.000đ

Cá basa fillet Agifish 250g
Cá basa fillet Agifish 250g

1 bịch 250 g

30.700đ

Cá hồi fillet Amigo hộp 200g
Cá hồi fillet Amigo hộp 200g

1 hộp 200 g

107.200đ

Cá hồi cắt thỏi Amigo gói 200g
Cá hồi cắt thỏi Amigo gói 200g

1 gói 200 g

117.300đ

Cá trứng Tân Hải Hòa khay 200g
Cá trứng Tân Hải Hòa khay 200g

1 khay 200 g

24.600đ

Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g
Cá cờ cắt lát Hải Nam gói 500g

1 gói 500 g

73.500đ

Cá trứng tươi Hải Lộc gói 200g
Cá trứng tươi Hải Lộc gói 200g

1 gói 200 g

28.000đ

Phi lê cá lóc không da
Phi lê cá lóc không da

1 kg

145.000đ

Cá trứng Tân Hải Hòa gói 500g
Cá trứng Tân Hải Hòa gói 500g

1 gói 500 g

58.600đ

Phi lê Basa tươi (filet)
Phi lê Basa tươi (filet)

1 khay

25.440đ

Cá trứng Đôi Đũa Vàng gói 500g
Cá trứng Đôi Đũa Vàng gói 500g

1 gói 500 g

77.200đ

Cá hú
Cá hú

1 kg

68.800đ

CHI TIẾT
Cá cam
Cá cam

1 kg

89.500đ

CHI TIẾT
Cá trứng Auchan đông lạnh khay 500g
Cá trứng Auchan đông lạnh khay 500g

1 khay 500 g

43.500đ

Cá trứng Auchan đông lạnh khay 200g
Giá tốt
Cá trứng Auchan đông lạnh khay 200g

1 khay 200 g

19.900đ

Cá cơm sữa An Vĩnh khay 200g
Cá cơm sữa An Vĩnh khay 200g
Cá cơm sữa An Vĩnh khay 200g

1 khay 200 g

 

Cá kèo tươi
Cá kèo tươiCá kèo tươi

1 kg

 

Cá lăng sống
Cá lăng sốngCá lăng sống

1 kg