Cá viên Vissan 200g
-25%
Cá viên Vissan 200g

Bịch 200 g

13.875đ 18.500đ

CHI TIẾT
Tàu hủ Basa Agifish 500g
-25%
Tàu hủ Basa Agifish 500g

Bịch 500 g

39.225đ 52.300đ

CHI TIẾT
Chả cá mini Rich Mama gói 200g
-25%
Chả cá mini Rich Mama gói 200g

Gói 200 g

30.225đ 40.300đ

CHI TIẾT
Tôm viên Việt Sin bịch 500g
-25%
Tôm viên Việt Sin bịch 500g

Bịch 500 g

55.650đ 74.200đ

CHI TIẾT
Bò viên Đông Đô bịch 200g
-25%
Bò viên Đông Đô bịch 200g

Bịch 200 g

41.550đ 55.400đ

CHI TIẾT
Bò viên Việt Sin bịch 500g
-25%
Bò viên Việt Sin bịch 500g

Bịch 500 g

73.125đ 97.500đ

CHI TIẾT
Bò viên gân Việt Sin bịch 200g
-25%
Bò viên gân Việt Sin bịch 200g

Bịch 200 g

43.650đ 58.200đ

CHI TIẾT
Bò viên Việt Sin bịch 200g
-25%
Bò viên Việt Sin bịch 200g

Gói 200 g

31.950đ 42.600đ

CHI TIẾT
Cá viên Việt Sin bịch 500g
-25%
Cá viên Việt Sin bịch 500g

Bịch 500 g

56.925đ 75.900đ

CHI TIẾT
Cá viên Tân Việt Sin bịch 200g
-25%
Cá viên Tân Việt Sin bịch 200g

Bịch 200 g

25.650đ 34.200đ

CHI TIẾT
Cá viên Việt Sin bịch 200g
-25%
Cá viên Việt Sin bịch 200g

Bịch 200 g

22.950đ 30.600đ

CHI TIẾT
Tôm viên Việt Sin gói 200g
-25%
Tôm viên Việt Sin gói 200g

Bịch 200 g

23.925đ 31.900đ

CHI TIẾT