Cá ngừ cắt khúc ngâm dầu thực vật Seacrow hộp 140g
-21%
Cá ngừ cắt khúc ngâm dầu thực vật Seacrow hộp 140g

1 hộp 140 g

21.600đ 27.500đ

Cá ngừ ngâm muối Seacrown hộp 140g
-21%
Cá ngừ ngâm muối Seacrown hộp 140g

1 hộp 140 g

21.600đ 27.500đ

Cá ngừ ngâm dầu Hạ Long hộp 175g
-17%
Cá ngừ ngâm dầu Hạ Long hộp 175g

1 hộp 175 g

29.500đ 35.400đ

Cá nục sốt cà 3 Cô Gái hộp 155g
Cá nục sốt cà 3 Cô Gái hộp 155g

1 hộp 155 g

13.500đ

Cá nhật xốt nước tương Teri hộp 155g
Cá nhật xốt nước tương Teri hộp 155g

1 hộp 155 g

13.300đ

Cá trích sốt cà SeasPimex hộp 850g
Cá trích sốt cà SeasPimex hộp 850g

1 hộp 850 g

48.000đ

Cá trích sốt cà SeasPimex hộp 155g
Cá trích sốt cà SeasPimex hộp 155g

1 hộp 155 g

11.900đ

Cá trích sốt cà Seaspimex hộp 425g
Cá trích sốt cà Seaspimex hộp 425g

1 hộp 425 g

27.900đ

Cá Nục kho tiêu SeaCrown hộp 155g
Cá Nục kho tiêu SeaCrown hộp 155g

1 hộp 155 g

10.700đ

Cá ngừ hộp nấu canh kim chi Ottogi 150g
Cá ngừ hộp nấu canh kim chi Ottogi 150g

1 hộp 150 g

48.300đ

Cá ngừ ngâm dầu Seaspimex hộp 185g
Cá ngừ ngâm dầu Seaspimex hộp 185g

1 hộp 185 g

26.100đ

Cá nục sốt cà Sea Crown hộp 155g
Cá nục sốt cà Sea Crown hộp 155g

1 hộp 155 g

10.200đ

Cá ngừ dầu Ottogi hộp 150g
Cá ngừ dầu Ottogi hộp 150g

1 hộp 150 g

44.000đ

Cá ngừ Ottogi hộp 100g
Cá ngừ Ottogi hộp 100g

1 hộp 100 g

47.500đ

Cá nục sốt cà 3 cô gái lốc 3 hộp x 155g
Cá nục sốt cà 3 cô gái lốc 3 hộp x 155g

1 lốc 3 lon

40.700đ

Cá nục sốt cà Lilly lốc 3 hộp x 155g
Cá nục sốt cà Lilly lốc 3 hộp x 155g

1 lốc 3 hộp

29.900đ

Cá nục sốt cà Lucky hộp 155g
Cá nục sốt cà Lucky hộp 155g

1 hộp 155 g

12.400đ

Cá trích sốt cà Lilly hộp 155g
Cá trích sốt cà Lilly hộp 155g

1 hộp 155 g

11.300đ