Các nhãn hiệu Bột giặt, nước giặt
Nước giặt Lix đậm đặc bình 3.8kg
-30%
Nước giặt Lix đậm đặc bình 3.8kg

1 bình 3.8 kg

105.900đ 150.700đ

Bột giặt Lix Extra hương chanh bịch 6kg
-27%
Bột giặt Lix Extra hương chanh bịch 6kg

1 bịch 6 kg

117.000đ 160.500đ

Bột giặt Lix Extra hương hoa túi 6kg
-25%
Bột giặt Lix Extra hương hoa túi 6kg

1 túi 6 kg

121.600đ 162.000đ

Bột giặt Tide trắng đột phá túi 2.7kg
-24%
Bột giặt Tide trắng đột phá túi 2.7kg

1 túi 2.7 kg

82.900đ

Nước giặt Ariel đậm đặc túi 2.4kg
-23%
Nước giặt Ariel đậm đặc túi 2.4kg

1 túi 2.4 kg

104.900đ 136.000đ

Bột giặt Tide hương Downy bịch 2.5kg
-20%
Bột giặt Tide hương Downy bịch 2.5kg

1 bịch 2.5 kg

82.900đ

Nước giặt quần áo đậm đặc Essence màu tím chai 1900 ml
-13%
Nước giặt quần áo đậm đặc Essence màu tím chai 1900 ml

1 chai 1900 ml

184.900đ 213.500đ

Nước giặt Ariel đậm đặc chai 3.8kg
-10%
Nước giặt Ariel đậm đặc chai 3.8kg

1 chai 3.8 kg

212.900đ 236.000đ

Bột giặt Ariel giữ màu bịch 2.7 kg
-10%
Bột giặt Ariel giữ màu bịch 2.7 kg

1 bịch 2.7 kg

116.500đ 129.000đ

Nước giặt Omo Matic dành cho máy giặt cửa trước túi 2.7kg
-10%
Nước giặt Omo Matic dành cho máy giặt cửa trước túi 2.7kg

1 túi 2.7 kg

143.900đ 160.000đ

Nước giặt Omo Matic Comfort hương tinh dầu thơm túi 2.4kg
-8%
Nước giặt Omo Matic Comfort hương tinh dầu thơm túi 2.4kg

1 túi 2.4 kg

127.900đ 139.000đ

Nước giặt Omo Matic cửa trên dịu nhẹ cho da túi 2.4kg
-8%
Nước giặt Omo Matic cửa trên dịu nhẹ cho da túi 2.4kg

1 túi 2.4 kg

127.900đ 139.000đ

Nước giặt Omo Matic cho máy giặt cửa trên túi 2.7kg
-8%
Nước giặt Omo Matic cho máy giặt cửa trên túi 2.7kg

1 túi 2.7 kg

127.900đ 139.000đ

Nước giặt Ariel hương Downy chai 3.8 kg
-4%
Nước giặt Ariel hương Downy chai 3.8 kg

1 chai 3.8 kg

249.200đ 259.000đ

Bột giặt OMO sạch cực nhanh túi 4.5kg
-1%
Bột giặt OMO sạch cực nhanh túi 4.5kg

1 túi 4.5 kg

187.200đ 189.000đ

Nước giặt kháng khuẩn Mao Bao chai 500g
Nước giặt kháng khuẩn Mao Bao chai 500g

1 chai 500 g

29.000đ

Nước giặt xả Babycare màu vàng 1 lít
Nước giặt xả Babycare màu vàng 1 lít

1 chai 1 lít

92.000đ

Nước giặt tay OMO đỏ chai 2.7kg
Nước giặt tay OMO đỏ chai 2.7kg

1 chai 2.7 kg

139.700đ

Bột giặt ABA bịch 1.5kg
Bột giặt ABA bịch 1.5kg

1 bịch 1.5 kg

64.000đ

Nước giặt Ariel Downy túi 1.4kg
Nước giặt Ariel Downy túi 1.4kg

1 túi 1.4 kg

97.100đ

Nước giặt Omo cửa trên giữ màu chai 2.4kg
Nước giặt Omo cửa trên giữ màu chai 2.4kg

1 chai 2.4 kg

163.000đ

Bột giặt Surf hương nước hoa túi 5.5kg
Bột giặt Surf hương nước hoa túi 5.5kg

1 túi 5.5 kg

168.000đ

Nước giặt Essence Hồng túi 400ml
Nước giặt Essence Hồng túi 400ml

1 túi 400 ml

36.700đ

Nước giặt Essence xanh túi 400ml
Nước giặt Essence xanh túi 400ml

1 túi 400 ml

36.700đ

Bột giặt Ariel hương nắng mai túi 4.1kg
Bột giặt Ariel hương nắng mai túi 4.1kg

1 túi 4.1 kg

189.000đ

Bột giặt OMO đỏ túi 800g
Bột giặt OMO đỏ túi 800g

1 túi 800 g

35.200đ

Bột giặt OMO đỏ 400g
Bột giặt OMO đỏ 400g

1 túi 400 g

18.000đ

Bột giặt Tide hương Downy túi 5kg
Bột giặt Tide hương Downy túi 5kg

1 túi 5 kg

196.100đ

Bột giặt Ariel hương nắng mai túi 5.5kg
Bột giặt Ariel hương nắng mai túi 5.5kg

1 túi 5.5 kg

235.600đ

Bột giặt Tide trắng đột phá túi 5.5kg
Bột giặt Tide trắng đột phá túi 5.5kg

1 túi 5.5 kg

196.100đ

Bột giặt Lix Extra túi 560g
Bột giặt Lix Extra túi 560g

1 túi 560 g

17.200đ

Bột giặt Ariel giữ màu quần áo túi 4.1kg
Bột giặt Ariel giữ màu quần áo túi 4.1kg

1 túi 4.1 kg

187.200đ

Bột giặt Lix Extra chanh túi 600g
Bột giặt Lix Extra chanh túi 600g

1 túi 600 g

15.600đ

Nước giặt Ariel đậm đặc túi 1.4kg
Nước giặt Ariel đậm đặc túi 1.4kg

1 túi 1.4 kg

89.000đ

Nước giặt Omo Comfort sáng màu 3.8kg
Nước giặt Omo Comfort sáng màu 3.8kg

1 chai 3.8 kg

239.000đ

Bột giặt Surf 2 in 1 hương xuân 6kg
Bột giặt Surf 2 in 1 hương xuân 6kg

1 túi 6 kg

168.000đ

Bột giặt Sufl ngát hương chanh túi 4.5 ký
Bột giặt Sufl ngát hương chanh túi 4.5 ký

1 túi 4.5 kg

128.700đ

Bột giặt Tide trắng đột phá bịch 4.1 kg
Bột giặt Tide trắng đột phá bịch 4.1 kg

1 bịch 4.1 kg

151.500đ

Bột giặt OMO đỏ túi 3 ký
Bột giặt OMO đỏ túi 3 ký

1 túi 3 kg

126.500đ

Nước giặt Omo máy cửa trước can 4.2kg
Nước giặt Omo máy cửa trước can 4.2kg

1 can 4.2 kg

270.000đ

Nước giặt cao cấp Mao Bao 460 ml
Nước giặt cao cấp Mao Bao 460 ml

1 chai 460 ml

44.000đ

Nước giặt Ariel đậm đặc chai 2.4kg
Nước giặt Ariel đậm đặc chai 2.4kg

1 chai 2.4 kg

162.600đ

Nước giặt Ariel hương Downy chai 2.4kg
Nước giặt Ariel hương Downy chai 2.4kg

1 chai 2.4 kg

162.500đ

Nước giặt Ariel giữ màu túi 2.4kg
Nước giặt Ariel giữ màu túi 2.4kg

1 túi 2.4 kg

149.000đ

Nước giặt Ariel hương Downy túi 2.4kg
Nước giặt Ariel hương Downy túi 2.4kg

1 túi 2.4 kg

149.000đ

Nước giặt đậm đặc Essence hồng can 3.5l
Nước giặt đậm đặc Essence hồng can 3.5l

1 can 3.5 lít

324.000đ